Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kinetyka utleniania stali typu 316L w środowiskach gazowych o zmiennym stężeniu tlenu a różnice w budowie powstałych warstw tlenkowych

Dominika Klassek

Record ID
WUT382c15d62fba4b5db7b15849e7e10420
Diploma type
Master of Science
Author
Dominika Klassek (FMSE/DMD) Dominika Klassek,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Supervisor
Krzysztof Kurzydłowski (FMSE/DMD) Krzysztof Kurzydłowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Internal identifier
IM-D.001108
Keywords in Polish
STALE AUSTENITYCZNE, UTLENIANIE STALI

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT382c15d62fba4b5db7b15849e7e10420/
URN
urn:pw-repo:WUT382c15d62fba4b5db7b15849e7e10420

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page