Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt konstrukcyjny budynku biurowo - hotelowego w Płocku przy ul. 11-go Listopada (róg Al. Jachowicza)

Michał Wlendzik

Abstract

-
Record ID
WUT351d6bd785fb4f6eaa590f7203da69dc
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Wlendzik Michał Wlendzik,, Undefined Affiliation
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
budynek biurowo-hotelowy, obliczenia, materiały
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Projekt konstrukcyjny budynku biurowo – hotelowego w Płocku został wykonany na podstawie założeń architektonicznych opracowanych przez autora pracy. Geometria układu podyktowała wybór rodzaju konstrukcji i technologii jej realizacji. W przypadku takiego obiektu najbardziej adekwatnym wyborem wydawał się żelbetowy monolityczny układ płytowo słupowy z usztywnieniami w postaci trzonów komunikacyjnych oraz tarcz. Technologia ta pozwoliła na bardzo efektywne wykorzystanie powierzchni użytkowej budynku zarówno w części nadziemnej, jak i podziemnej. Konstrukcja została zaprojektowana, w przeważającej części, jako zbiór konstrukcyjnych elementów płaskich, które wzajemnie na siebie oddziałują. Wyjątek stanowiły schody, które zostały zwymiarowane z wykorzystaniem programu komputerowego oferującego analizę przestrzenną układów konstrukcyjnych. Użyte oprogramowanie, w którym modelowano poszczególne elementy konstrukcji, działa w oparciu o metodę elementów skończonych. Metoda ta pozwala na niemalże dowolne kształtowanie ustrojów oraz dokonywanie złożonych analiz statyczno-wytrzymałościowych. Za pomocą dostępnego oprogramowania przeprowadzono analizę statyczno-wytrzymałościową podstawowych elementów konstrukcji, tj. płyt stropowych, płyty fundamentowej, tarcz usztywniających oraz schodów. Część obliczeń została wykonana w sposób analityczny, ze szczególnym uwzględnieniem trzonów komunikacyjnych. W celu weryfikacji poprawności otrzymanych wyników obliczeń komputerowych przeprowadzono dodatkowe obliczenia analityczne wybranych fragmentów konstrukcji: części płyty stopowej, słupa oraz płyty spocznikowej schodów. Otrzymane wyniki potwierdziły wiarygodność obliczeń wykonanych z uŜyciem technik komputerowych.
File
  • File: 1
    Walendzik Michał p. magisterska 700.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT351d6bd785fb4f6eaa590f7203da69dc/
URN
urn:pw-repo:WUT351d6bd785fb4f6eaa590f7203da69dc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page