Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Scientific description of parallel algorithms for SAR radar and implementation with CUDA technology

Grzegorz Krawczyk

Abstract

The work presents SAR technique which is used to improve cross-range resolution of airborne radar. The algorithms used to obtain high resolution of the image are analyzed and adjusted to implement on multicore system architecture. SAR algorithms are modified and optimized to implement on parallel computing architecture. The work presents base information about CUDA technology that is used to prove that new algorithms work properly. A test implementation is prepared on available graphics cards which support CUDA and results are compared and verified with results obtained from similar signal processing realized on MATLAB.
Record ID
WUT342b9c91b278417c9e2b6cbbb0419ebc
Diploma type
Master of Science
Author
Grzegorz Krawczyk (FEIT/PE) Grzegorz Krawczyk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie algorytmów równoleglych dla radaru SAR oraz implementacja z wykorzystaniem technologii CUDA
Supervisor
Mateusz Piotr Malanowski (FEIT/PE) Mateusz Piotr Malanowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002460
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono technikę SAR, służącą do zwiększania rozdzielczości azymutalnej radaru lotniczego. Algorytmy wykorzystywane do uzyskania wysokiej rozdzielczości obrazów SAR zostały przeanalizowane i zmodyfikowane w celu zaimplementowania w systemach umożliwiających przetwarzanie równoległe. Praca prezentuje podstawowe aspekty programowania z wykorzystaniem technologii CUDA, która została wykorzystana do zweryfikowania poprawności algorytmów. Implementacja testowa wykorzystuje dostępne karty graficzne w celu potwierdzenia poprawności algorytmów oraz możliwego wzrostu wydajności dzięki zastosowaniu algorytmów równoległych w systemach wieloprocesorowych. Wyniki uzyskane na platformie CUDA zostały porównane z wynikami uzyskanymi w środowisku MATLAB.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT342b9c91b278417c9e2b6cbbb0419ebc/
URN
urn:pw-repo:WUT342b9c91b278417c9e2b6cbbb0419ebc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page