Modeling of aerosol deposition in human lower airways including pathological condition

Marcin Sebastian Sommer

Abstract

The research was focused on the pathological condition (narrowing) of human airway, affects the deposition of aerosol particles. Computations were performed using the MatLab. Human respiratory system has been estimated by E. Weibel’s symmetric model. In the first step of calculating the values of flow and pressure drop of air flow in all the airway, and then was added new module to compute deposition in the respiratory tract. The model was put into particles with a diameter range of 0.1 – 10 microns, at 10,000 units per fraction. The calculations were carried out for two values of the initial flow of air, and for five cases: a system healthy and four pathological. The collected data allowed to determine the changes in the flow and the distribution of mass deposition in the system for different cases.
Diploma typeMaster of Science
Author Marcin Sebastian Sommer WIChiP
Marcin Sebastian Sommer,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishModelowanie depozycji cząstek aerozolowych dla dolnych dróg oddechowych z uwzględnieniem stanów patologicznych
Supervisor Arkadiusz Moskal KIPZ
Arkadiusz Moskal,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitChair of Integrated Process Engineering (CIPE)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date24-09-2013
Issue date (year)2013
Pages52
Internal identifierDICHP-2226
Reviewers Łukasz Makowski ZIDRCh
Łukasz Makowski,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Arkadiusz Moskal KIPZ
Arkadiusz Moskal,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishW niniejszej pracy zbadano jak stany patologiczne (przewężenie) dróg oddechowych człowieka wpływa na depozycję cząstek aerozolowych. Obliczenia wykonano za pomocą pakietu obliczeniowego MatLab. Układ oddechowy człowieka został przybliżony modelem symetrycznym E. Weibel’a. W pierwszym etapie obliczeń wyznaczono wartości przepływu i spadki ciśnienia przepływającego powietrza we wszystkich drogach oddechowych, a następnie został dodany moduł obliczający depozycję masy w układzie oddechowym. Do modelu wpuszczano cząstki o zakresie średnic 0,1 – 10 µm, w ilości 10000 sztuk na frakcję. Obliczenia prowadzono dla dwóch wartości przepływu początkowego powietrza oraz dla 5 przypadków: układ zdrowy i 4 układy patologiczne. Zebrane wyniki pozwoliły określić zmianę przepływu oraz rozkład depozycji masy w układzie dla różnych stanów.
File
mgr calosc.pdf 1.24 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2870
Additional fields
OpiekunŁukasz Żywczyk

Get link to the record
msginfo.png

Back