Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Studies of mass transfer trough a model mucus layer

Agnieszka Maria Dąbrowska

Abstract

The graduate thesis is focused on impact of the rheology of model mucus (tragacanth gum) on mass transfer kinetics. Aim of the research was to develop a model system to study drug transport through a bronchial mucus in pathological states. The theoretical part of the thesis presents background information on human respiratory system function and structure, and aerosol therapy as the most effective method of treatment of diseases in the respiratory system. It also focuses on issues related to the properties and function of airway mucus, and the diseases related to the change in mucus rheology. Basic information about the transport of drugs in the human body is also briefly discussed. The experimental part describes the concept of proposed measuring system, its components (measuring cell, magnetic stirrer, a spectrophotometer, viscometer), and research materials (i.e., gum tragacanth as a model component of mucus, methylene blue as a substance transferred). Research methodology is presented, in which shows the influence of effective viscosity of mucus (at three concentrations: 0.1%, 0.2% and 1%) on the kinetics of mass transport through the layer. The study confirmed that the increase in the effective viscosity of mucus decreases nonlinearly the maximum rate of mass transport. The conclusions of the research indicate that the use of inhalation mucolytics (ie. medicines used to fluidize the mucus) should result in improving the penetration of drugs into the cells of the bronchial epithelium.
Record ID
WUT33536c8ad9384dbfa49583117e85479d
Diploma type
Master of Science
Author
Agnieszka Maria Dąbrowska (FCPE) Agnieszka Maria Dąbrowska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Pomiary transportu masy przez modelową warstwę śluzu
Supervisor
Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
55
Internal identifier
DICHP-2059
Reviewers
Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Piotr Kuran (FCPE/DSP) Piotr Kuran,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy badań wpływu własności reologicznych modelowego śluzu (gumy tragakantowej) na kinetykę transportu masy. Celem badań było opracowanie modelowego układu do analizy transportu leków przez śluz dróg oddechowych w stanach patologicznych. W części teoretycznej opisano układ oddechowy, jego funkcje oraz budowę, jak i aerozoloterapię jako najefektywniejszą metodę leczenia jednostek chorobowych przebiegających w układzie oddechowym. Skupiono się również na zagadnieniach związanych z właściwościami i funkcją śluzu dróg oddechowych oraz przedstawiono jednostki chorobowe związane ze zmianą reologii śluzu. W krótki sposób omówiono również podstawowe informacje na temat transportu leków w organizmie ludzkim. W części doświadczalnej zaproponowano i opisano układ pomiarowy wraz z jego składowymi (celka pomiarowa, mieszadło magnetyczne, spektrofotometr, wiskozymetr) oraz użyte materiały badawcze (guma tragakantowa jako składnik modelowego śluzu, błękit metylenowy jako substancja przenoszona, woda oczyszczona). Przedstawiono metodykę prowadzenia badań, w których określono wpływ efektywnej lepkości śluzu (trzy stężenia 0.1%, 0.2% i 1%) na kinetykę transportu masy przez jego warstwę. Przeprowadzone badania potwierdziły, że ze wzrostem efektywnej lepkości śluzu nieliniowo spada maksymalna szybkość transportu masy. Wnioski z przeprowadzonych doświadczeń wskazują, że zastosowanie inhalacyjnych leków mukolitycznych (tzn. leków rozrzedzających śluz) powinno powodować poprawę warunków wnikania leków do komórek nabłonka.
File
  • File: 1
    Agnieszka Dąbrowska_201075.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2910

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT33536c8ad9384dbfa49583117e85479d/
URN
urn:pw-repo:WUT33536c8ad9384dbfa49583117e85479d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page