Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aerodynamic calculations of a small wind turbine using computational fluid dynamics

Paweł Stąporek

Abstract

The thesis describes wind energy market worldwide and small wind energy market worldwide and in Poland. It characterizes technical solutions used in small wind turbines and contains detailed description of Hugh Piggott’s wind turbine. Theoretical basis of wind turbines and wind energy extraction is included. Wind turbine design software is listed and shortly characterized and a computational fluid dynamics software pack – ANSYS FLUENT is described. Model description of a small wind turbine analyzed using ANSYS FLUENT software is included and calculations results in several configurations are presented. Tower influence on performance of the small wind turbine is examined and presented.
Record ID
WUT32b3a3acffbd4ae5aa751189f46523ed
Diploma type
Master of Science
Author
Paweł Stąporek (FPAE) Paweł Stąporek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Obliczenia aerodynamiczne małej turbiny wiatrowej przy wykorzystaniu metod numerycznej mechaniki płynów
Supervisor
Ryszard Maroński (FPAE/IAAM) Ryszard Maroński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
91
Internal identifier
MEL-PD-001678
Reviewers
Janusz Piechna (FPAE/IAAM) Janusz Piechna,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Ryszard Maroński (FPAE/IAAM) Ryszard Maroński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ELEKTROWNIE WIATROWE, ENERGETYKA WIATROWA, METODY NUMERYCZNE, MECHANIKA PŁYNÓW, TURBINY WIATROWE, OBLICZENIA AERODYNAMICZNE
Abstract in Polish
W pracy scharakteryzowano rynek energetyki wiatrowej na świecie i rynek małej energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce. Przedstawiono rozwiązania techniczne stosowane w małych turbinach wiatrowych oraz szczegółowo opisano projekt turbiny wiatrowej Hugh Piggotta. Przedstawiono podstawy teoretyczne odbioru energii wiatru i działania turbiny wiatrowej. Wymieniono i krótko scharakteryzowano programy komputerowe do projektowania turbin wiatrowych oraz opisano program służący do obliczeń numerycznych mechaniki płynów – ANSYS FLUENT. Opisano model małej turbiny wiatrowej analizowanej w programie ANSYS FLUENT oraz przedstawiono wyniki obliczeń w kilku wariantach. Zbadano wpływ obecności wieży na wydajność pracy małej turbiny wiatrowej.
File
  • File: 1
    praca mgr Pawel Staporek.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT32b3a3acffbd4ae5aa751189f46523ed/
URN
urn:pw-repo:WUT32b3a3acffbd4ae5aa751189f46523ed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page