Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badania nieniszczące betonu

Tomasz Pietrzak

Abstract

-
Record ID
WUT323d5054441e498fa2ee4555cada9b36
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Pietrzak Tomasz Pietrzak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-03-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
badania nieniszczące, defektoskopowe, seminiszczące
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem zainteresowań w niniejszej pracy pozostają przede wszystkim badania nieniszczące, czyli takie, przy przeprowadzaniu których badana struktura np. konstrukcji nie ulega zniszczeniu lub nie jest narażona na takie działanie. Metody te, mogą posiadać szczególne znaczenie podczas badania konstrukcji, lub struktur prefabrykowanych, już zastanych w miejscu badania. Nie oznacza to jednak, że metody niszczące i częściowo niszczące należy wykluczyć z procesu diagnostyki. W pracy zostały zaprezentowane niszczące, nieniszczące jak i częściowo niszczących metody badawcze betonu, a następnie wykorzystano je do określenia klasy wytrzymałości betonu w istniejących fundamentach. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną poddane analizie, w oparciu o literaturę, opisujące związek pomiędzy niszczącymi a nieniszczącymi metodami badanie betonu. Badania zostały przeprowadzenie w laboratorium Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Płocku znajdującego się na ulicy Jachowicza 20.
File
  • File: 1
    PietrzakTomasz p. magisterska 118.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT323d5054441e498fa2ee4555cada9b36/
URN
urn:pw-repo:WUT323d5054441e498fa2ee4555cada9b36

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page