Testing Interoperability Of OPEN-SOURCE Asterisk And Commercial CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER IPBX Based On SIP Protocol

Piotr Michał Więcek

Abstract

Checking the interoperability between Cisco Unified Communications Manager and the open source Asterisk required some certain assumptions to be prepared. I have create a testing methodology and prepared the laboratory, which was used for tests execution. The methodology was developed by use of the experience that I have gained during the work in the field of IP telephony. Methodology focuses mainly on the functional tests, but it also contains a few elements of a more deep analysis of some certain test scenarios, as well as the analysis of test cases in which errors were encountered. The laboratory has been set up with the use of equipment belonging to Orange Poland. The test environment was prepared in a way, which make the execution of all presented in the methodology test scenarios possible. The tests’ results gave a clear answer to the question posed in the document’s thesis, namely that the interoperability of the platforms is satisfactory for end users
Diploma typeMaster of Science
Author Piotr Michał Więcek II
Piotr Michał Więcek,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishTesty interoperacyjności rozwiązań telefonii internetowej VoIP typu open source z rozwiązaniami komercyjnymi opartymi na protokole SIP
Supervisor Julian Myrcha II
Julian Myrcha,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001803
Keywords in PolishVoIP, ToIP, telefonia IP, SIP, Cisco, Asterisk, RTP
Keywords in EnglishVoIP, ToIP, IP Telephony, SIP, Cisco, Asterisk, RTP
Abstract in PolishSprawdzenie interoperacyjności platformy komercyjnej Cisco Unified Communications Manager, a także darmowego Asteriska wymagało przygotowania pewnych założeń, stworzenia metodologii testów, a także przygotowania laboratorium, w którym testy można było wykonać. Praca rozpoczęła się od przygotowania metodologii testów, której zastosowanie dałoby jasny pogląd na prawdziwość założonej w pracy tezy. Metodologia została stworzona przy wykorzystaniu doświadczenia, którego nabyłem podczas pracy w dziedzinie telefonii IP. Pomimo tego, że skupia się ona głównie na testach funkcjonalnych zawiera także elementy bardziej wnikliwej analizy niektórych scenariuszy, a także analizę napotkanych błędów. Laboratorium zostało zestawione przy wykorzystaniu urządzeń należących do Orange Polska. Środowisko testowe zostało przygotowane w ten sposób, by dało możliwość przetestowania wszystkich przedstawionych w metodyce i planie testów. Część zawierająca wnioski daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie postawione w tezie, czyli, czy interoperacyjność platform jest satysfakcjonująca dla użytkowników końcowych.
File
Praca Dyplomowa Magisterska Piotr Wiecek.pdf 2.36 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back