Computer Go. The challenge for methods of Artificial Intelligence.

Leszek Stanisław Śliwa

Abstract

Ancient oriental game of Go for a long time has long been considered to be a great challenge for the methods of Artificial Intelligence. The game of Go, because of its huge search space, a large branching factor, delayed effects, and difficulty to construct the evaluation function, epitomizes the challenges facing real problems of sequential decision making. In recent years, computer game of Go uses a new paradigm based on a tree search using Monte-Carlo methods. Computer programs that implement MCTS algorithms can play at the level of master and begin to question the primacy of professional players. This thesis discusses and verifies the Monte-Carlo search tree algorithms using a self-build Go game computer program.
Diploma typeMaster of Science
Author Leszek Stanisław Śliwa II
Leszek Stanisław Śliwa,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishKomputerowa gra w Go. Wyzwanie dla metod sztucznej inteligencji.
Supervisor Jan Zabrodzki II
Jan Zabrodzki,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Keywords in PolishGRA W GO, MONTE-CARLO, MCTS, UCB, UCT, SZTUCZNA INTELIGENCJA, HEURYSTYKI, AMAF
Keywords in EnglishGO GAME, MONTE-CARLO, MCTS, UCB, UCT, AI, HEURISTICS, AMAF
Abstract in PolishStarożytna orientalna gra w Go od dawna uważana jest za wielkie wyzwanie dla metod Sztucznej Inteligencji. Gra w Go, ze względu na ogromną przestrzeń przeszukiwania, duży współczynnik rozgałęzienia, opóźnione skutki działania oraz trudną do skonstruowania funkcję oceny, uosabia wyzwania stojące przed rzeczywistymi sekwencyjnymi problemami decyzyjnymi. W ostatnich latach komputerowa gra w Go korzysta z nowego paradygmatu bazującego na drzewie przeszukiwania z wykorzystaniem metod Monte-Carlo. Programy komputerowe, w których zaimplementowano drzewo przeszukiwania Monte-Carlo mogą grać na poziomie mistrzowskim i zaczynają kwestionować prymat profesjonalnych graczy. W pracy omówiono i zweryfikowano algorytmy przeszukiwania drzewa Monte-Carlo przy wykorzystaniu zbudowanego programu komputerowego do gry w Go.
File
L.Śliwa_pdm.pdf 2.47 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back