Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analysis of refrigerants behaviour in liquid receiver

Andrzej Kołodziej

Abstract

The aim of the thesis is to analyze the refrigerant behavior in the liquid receiver and to compare the experiment results with the theory. Another objective is to determine the possibility of using the theory in specific cases and indicate the restrictions in using the theory.
Identyfikator pozycji
WUT308917e709294a88bf1efd70ade3cd41
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Andrzej Kołodziej (WMEiL) Andrzej Kołodziej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Analiza zachowania się czynników chłodniczych w zbiornikach ciekłego czynnika
Promotor
Artur Rusowicz (WMEiL/ITC) Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Energetyka (Power Engineering)
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
26-03-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
61
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-2212
Recenzenci
Artur Rusowicz (WMEiL/ITC) Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Zbysław Pluta (WMEiL/ITC) Zbysław Pluta Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
zbiornik czynnika chłodniczego, zbiornik czynnika chłodniczego Trough-Type, zbiornik czynnika chłodniczego Surge-Type, minimalny poziom czynnika chłodniczego w instalacji klimatyzacyjnej
Słowa kluczowe w języku angielskim
liquid receiver, Through-Type liquid receiver, Surge-Type liquid receiver, air conditioning installation, minimum level of refrigerant in liquid receiver
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest analiza zachowania czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy i porównanie wyników eksperymentu z teorią. Kolejnym celem jest określenie możliwości wykorzystania modelu teoretycznego, oraz jego ograniczeniach.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Andrzej Kolodziej praca magisterska.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT308917e709294a88bf1efd70ade3cd41/
URN
urn:pw-repo:WUT308917e709294a88bf1efd70ade3cd41

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony