Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Discovery of frequent itemsets in dynamic data streams

Maciej Jarka

Abstract

This thesis describes concepts and details of implementation of application for frequent itemsets' discovery in dynamic data streams. A main idea of the thesis is to design an efficient algorithm that will be able to discover possibly the best frequent itemsets with low memory consumption.
Record ID
WUT307863
Diploma type
Master of Science
Author
Maciej Jarka (FEIT/ICS) Maciej Jarka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Odkrywanie zbiorów częstych w dynamicznych strumieniach danych
Supervisor
Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001645
Keywords in Polish
data mining, zbiory częste, reguły asocjacyjne, strumienie danych
Keywords in English
data mining, frequent itemsets, association rules, data streams
Abstract in Polish
Praca ta prezentuje koncepcję oraz szczegóły implementacji aplikacji do odkrywania zbiorów częstych w dynamicznych strumieniach danych. Głównym założeniem pracy jest stworzenie wydajnego i skutecznego algorytmu, który będzie potrafił odkrywać jak najlepsze zbiory częste przy możliwie jak najmniejszym obciążeniu pamięci operacyjnej.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307863/
URN
urn:pw-repo:WUT307863

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page