Network Access System using Open Source Technologies based on Embedded System

Andrzej Aleksander Wylon

Abstract

This diploma thesis pertains to the practical possibilities of porting a system originally designed for PC-class computer to the environment platform based on an embedded device. In order to complete that an attempt was made to design and build a prototype of a system allowing home users to share and manage the internet connection This system by its design will be built using solely free and open-source software: Linux operating system, www and proxy servers, database solution and others. This diploma thesis consists of two main parts. In the first, theoretical part of the work the subject of analysis was both current state of the art in the domain as well as the decision process behind choosing the computing platform for the software. The second, practical part of the document covers a description of the system implementation along with the latter verification of the goals set for the design.
Diploma typeMaster of Science
Author Andrzej Aleksander Wylon II
Andrzej Aleksander Wylon,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishSystem dostępu do sieci oparty na otwartych technologiach na bazie systemu wbudowanego
Supervisor Paweł Radziszewski II
Paweł Radziszewski,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001763
Keywords in PolishOpenWRT, Linux, PHP, iptables, transparent proxy, serwer www, SQLite, router
Keywords in EnglishOpenWRT, Linux, PHP, iptables, transparent proxy, web server, SQLite, router
Abstract in PolishNiniejsza praca dyplomowa dotyczy praktycznych możliwości przeniesienia systemu pierwotnie stworzonego dla komputerów klasy PC na platformę uruchomieniową bazującą na urządzeniu typu wbudowanego. W tym celu podjęto próbę zaprojektowania i zbudowania prototypu systemu umożliwiającego użytkownikom domowym współdzielenie i zarządzanie połączeniem internetowym. System ten w założeniu powstać ma wyłącznie z wykorzystaniem darmowego i otwartego oprogramowania: systemu Linuks, serwerów www i proxy, rozwiązania bazodanowego i in. Praca ta składa się z dwóch głównych części. W pierwszej, teoretycznej części opracowania analizie poddano zarówno aktualny stan wiedzy w dziedzinie, jak i proces decyzyjny wyboru platformy uruchomieniowej. Druga, praktyczna część pracy zawiera opis realizacji systemu, wraz z późniejszą weryfikacją osiągnięcia postawionych celów.
File
AWylon_Praca_MGR.pdf 2.48 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back