Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Video compression in Linux

Stanisław Ogórkis

Abstract

The main goal of this thesis is to discover and document method of creation video codec in Linux operating system. It describes existing video libraries and tools in Linux system. Implementation uses FFmpeg library and it is integrated with various applications and libraries. Moreover theoretical introduction describes video compression basics, motion compensation, signal transforms, quantization and lossless encoding methods. Thesis contains detailed instruction of adding new video codec to FFmpeg library and its integration with other applications. Developed codec is verified for compression effectiveness and speed.
Record ID
WUT307752
Diploma type
Master of Science
Author
Stanisław Ogórkis (FEIT/ICS) Stanisław Ogórkis,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Kompresja sekwencji wideo w systemie Linux
Supervisor
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001647
Keywords in Polish
kompresja wideo, kompresja stratna, ffmpeg, linux, dwt, kodek arytmetyczny, kwantyzacja
Keywords in English
video compression, lossy compression, ffmpeg, linux, dwt, arith coder, quantization
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest opracowanie i opisanie metody tworzenia nowych kodeków wideo w systemie operacyjnym Linux. Opisano w niej istniejace w systemie Linux biblioteki i narzedzia wideo. Implementacja wykorzystuje biblioteke FFmpeg oraz jest zintegrowana z róznymi aplikacjami i bibliotekami. Dodatkowo w ramach wstepu teoretycznego przedstawione sa podstawy kompresji wideo, kompensacja ruchu, transformaty sygnału oraz metody kwantyzacji i kodowania bezstratnego. Praca zawiera szczegółowa instrukcje dodania nowego kodeka wideo do biblioteki FFmpeg oraz jego integracji z pozostałymi aplikacjami. Wykonany kodek zweryfikowano pod katem efektywnosci kompresji i szybkosci działania.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307752/
URN
urn:pw-repo:WUT307752

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page