Wave particles method in the coastal zone

Michał Mużyło

Abstract

This thesis describes the possibility of adapting the model of Wave Particles me-thod to simulate shallow water waves. This method has been created with a tho-ught of providing only the effects arising from the characteristics of the deep wa-ter. This causes unnatural behavior of waves in a varying water level environment and significantly reduces the possibility of its application. Thesis tries to outline the direction of extension of the method, showing its limitations and suggesting possi-ble work-arounds. It is proposed to move away from introducing general handling of the water depth factor in the methods model and to focus on the presentation of non-turbulent phenomena in shallow water conditions. The end result is a computer program presenting an animation of waves approaching the coastal zone, implemen-ted on the basis of the proposed solutions.
Diploma typeMaster of Science
Author Michał Mużyło II
Michał Mużyło,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishMetoda cząstek falowych w strefie przybrzeżnej
Supervisor Jacek Raczkowski II
Jacek Raczkowski,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001729
Keywords in Polishcząstki falowe, woda, fale, animacja komputerowa, płytka woda
Keywords in EnglishWave Particles, water, waves, computer animation, shallow water
Abstract in PolishPraca ta prezentuje możliwości dostosowania modelu metody Wave Particles do symulacji fal płytkowodnych. Metoda ta stworzona została z myślą o przedstawieniu jedynie efektów wynikających z cech wody głębokiej. Fakt ten powoduje nienaturalne zachowanie fal w warunkach zmieniającego się poziomu wody i ogranicza znacząco możliwości jej zastosowania. Praca próbuje nakreślić kierunek rozszerzenia metody, przedstawiając jej ograniczenia i proponując możliwe ich obejście. Proponowane jest odejście od wprowadzenia uniwersalnej obsługi czynnika głębokości wody w mo-delu metody, a skupienie się na przedstawieniu nieturbulentnych zjawisk występu-jących w warunkach płytkiej wody. Efektem końcowym jest program komputerowy przedstawiający animację fal zbliżających się do strefy przybrzeżnej, zrealizowany na podstawie zaproponowanych rozwiązań.
File
M.Muzylo_pdm.pdf 5.02 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back