Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Animation control using web camera

Miron Maciej Moderau

Abstract

The aim of this master's thesis is to create a method for animation of three-dimensional avatar according to movements of a user's head observed using a consumer-grade, computer-connected video camera. Possible applications of gesture recognition in human-computer interaction, with an emphasis on techniques that do not require physical contact with the device. An analysis of a range of available tracking algorithms is performed, including observation of performance of for both two-dimensional and three-dimensional methods. Lastly, a system for real-time tracking of a user's head is designed, implemented and tested.
Record ID
WUT307736
Diploma type
Master of Science
Author
Miron Maciej Moderau (FEIT/ICS) Miron Maciej Moderau,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Sterowanie animacją przy użyciu kamery internetowej
Supervisor
Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001655
Keywords in Polish
animacja awatara, śledzenie twarzy, dopasowywanie obrazów
Keywords in English
avatar animation, face tracking, image registration
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest opracowanie rozwiązania pozwalającego na animację trójwymiarowego awatara na podstawie rozpoznania ruchów głowy użytkownika obserwowanego przy użyciu kamery internetowej. Przedstawione zostały zastosowania analizy gestów w interakcji człowieka z komputerem, z naciskiem na metody nie wymagające kontaktu fizycznego z urządzeniem. Przeprowadzona została analiza szeregu dostępnych metod śledzenia twarzy w sekwencji obrazów. Poddane empirycznej ocenie zostały algorytmy pozwalające na odnajdywanie położenia twarzy w płaszczyźnie obrazu, oraz umożliwiające określanie pozycję głowy w przestrzeni. Następnie system służący do śledzenia głowy użytkownika w czasie rzeczywistym został zaimplementowany i przetestowany.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307736/
URN
urn:pw-repo:WUT307736

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page