Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mutation testing computational cost reduction using mutants sampling and selective mutation methods

Karol Kulesza

Abstract

In this thesis a computational cost reduction usefulness of mutant sampling and selective mutation methods is examined. The testing process, basic assumptions and problems associated with mutation testing are discussed. Tools which simplify using mutation testing are also presented. The thesis includes an overview of previous publications using selective mutation and mutant sampling methods. Description of the experiments carried out in this thesis is also included. Six types of subsets have been proposed. In order to evaluate their effectiveness, criteria checking mutation score and a decrease in coverage of the source code have been used. Each subset was also examined for ability to detect errors introduced into the source code and computational cost reduction. In order to facilitate carrying out of experiments, Mutants Remover and Console Output Analyzer tools have been created.
Record ID
WUT307728
Diploma type
Master of Science
Author
Karol Kulesza (FEIT/ICS) Karol Kulesza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Redukcja kosztów obliczeniowych testowania mutacyjnego za pomocą metod próbkowania mutantów i mutacji selektywnych
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001666
Keywords in Polish
testowanie mutacyjne, redukcja kosztu obliczeniowego, próbkowanie mutantów, mutacje selektywne
Keywords in English
mutation testing, computational cost reduction, mutant sampling, selective mutation
Abstract in Polish
W pracy sprawdzono przydatność metod próbkowania mutantów (ang. mutant sampling) oraz mutacji selektywnych (ang. selective mutation) w generowaniu efektywnych podzbiorów mutantów zapewniających redukcję kosztu obliczeniowego związanego z testowaniem mutacyjnym. Omówiono podstawowe założenia i problemy związane z metodą mutacyjną, a także przebieg procesu testowania. Przedstawiono również narzędzia ułatwiające posługiwanie się metodą mutacyjną. Praca zawiera przegląd wcześniejszych publikacji wykorzystujących mutacje selektywne oraz próbkowanie mutantów. Opisane zostały również eksperymenty przeprowadzone w ramach pracy. Zaproponowanych zostało w nich 6 typów podzbiorów. Do oceny ich efektywności użyte zostały kryteria opierające się na badaniu wartości współczynnika „zabicia mutantów” (ang. mutation score) oraz spadku pokrycia kodu źródłowego. Każdy podzbiór sprawdzany był także pod kątem zdolności wykrywania błędów wprowadzonych do kodu źródłowego oraz zapewnianego poziomu redukcji kosztu obliczeniowego. Na potrzeby pracy stworzone zostały narzędzia Mutants Remover i Console Output Analyzer ułatwiające przeprowadzanie zaplanowanych eksperymentów.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307728/
URN
urn:pw-repo:WUT307728

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page