Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badanie możliwości zastosowania danych pozyskanych ze smartphone'a do budowy modelu kontekstu w systemach świadomych kontekstu

Michał Kołodziejski

Abstract

In the first part of the thesis, theoretical aspects of context-aware computing are described. The definition of context and categorization of its parts is provided. Later in this section, the definition of context-aware system is given, as well as classification of its features. General architecture of such systems is described. The main part of the thesis describes the research on how useful are data obtained from smartphone in the process of building a context model. It provides detailed information on the system that was implemented for research purposes. Data collected from over a dozen smartphones were analyzed and its results are described in the thesis
Identyfikator pozycji
WUT307713
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Michał Kołodziejski (WEiTI/II) Michał Kołodziejski Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Badanie możliwości zastosowania danych pozyskanych ze smartphone'a do budowy modelu kontekstu w systemach świadomych kontekstu
Promotor
Piotr Gawrysiak (WEiTI/II) Piotr Gawrysiak Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data (rok) wydania
2012
Identyfikator wewnętrzny
ENII-PM.001650
Słowa kluczowe w języku polskim
przetwarzanie ze świadomością kontekstu, świadomość kontekstu, systemy świadome kontekstu, aplikacje kontekstowe, kontekst
Słowa kluczowe w języku angielskim
context-aware computing, context-awareness, context-aware systems, context, pervasive computing, ubiquitous computing
Streszczenie w języku polskim
W pracy poruszono zagadnienie przetwarzania ze świadomością kontekstu. W ramach wprowadzenia teoretycznego przedstawiono definicję kontekstu i jego kategoryzację. Następnie zdefiniowano czym są systemy świadome kontekstu, jaka jest ich klasyfikacja oraz jak wygląda ich typowa architektura. Przedstawiono pierwsze, historyczne systemy świadome kontekstu, a także aktualne zastosowania przetwarzania ze świadomością kontekstu w różnych dziedzinach życia i nauki. W dalszej części opisano przeprowadzone badanie, którego celem była weryfikacja możliwości zastosowania danych pozyskanych ze smartphone'a do budowy modelu kontekstu. Na potrzeby tego badania został stworzony system, którego zadaniem było pozyskiwanie i przechowywanie danych ze smartphone'ów do ich późniejszej analizy. W pracy szczegółowo opisano architekturę tego systemu. Przedstawione zostały wyniki analizy oraz główne problemy, które napotkano w jej trakcie.
Plik pracy
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307713/
URN
urn:pw-repo:WUT307713

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony