Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The research on applicability of data obtained from smartphone to construct a context model in context-aware systems

Michał Kołodziejski

Abstract

In the first part of the thesis, theoretical aspects of context-aware computing are described. The definition of context and categorization of its parts is provided. Later in this section, the definition of context-aware system is given, as well as classification of its features. General architecture of such systems is described. The main part of the thesis describes the research on how useful are data obtained from smartphone in the process of building a context model. It provides detailed information on the system that was implemented for research purposes. Data collected from over a dozen smartphones were analyzed and its results are described in the thesis
Record ID
WUT307713
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Kołodziejski (FEIT/ICS) Michał Kołodziejski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie możliwości zastosowania danych pozyskanych ze smartphone'a do budowy modelu kontekstu w systemach świadomych kontekstu
Supervisor
Piotr Gawrysiak (FEIT/ICS) Piotr Gawrysiak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001650
Keywords in Polish
przetwarzanie ze świadomością kontekstu, świadomość kontekstu, systemy świadome kontekstu, aplikacje kontekstowe, kontekst
Keywords in English
context-aware computing, context-awareness, context-aware systems, context, pervasive computing, ubiquitous computing
Abstract in Polish
W pracy poruszono zagadnienie przetwarzania ze świadomością kontekstu. W ramach wprowadzenia teoretycznego przedstawiono definicję kontekstu i jego kategoryzację. Następnie zdefiniowano czym są systemy świadome kontekstu, jaka jest ich klasyfikacja oraz jak wygląda ich typowa architektura. Przedstawiono pierwsze, historyczne systemy świadome kontekstu, a także aktualne zastosowania przetwarzania ze świadomością kontekstu w różnych dziedzinach życia i nauki. W dalszej części opisano przeprowadzone badanie, którego celem była weryfikacja możliwości zastosowania danych pozyskanych ze smartphone'a do budowy modelu kontekstu. Na potrzeby tego badania został stworzony system, którego zadaniem było pozyskiwanie i przechowywanie danych ze smartphone'ów do ich późniejszej analizy. W pracy szczegółowo opisano architekturę tego systemu. Przedstawione zostały wyniki analizy oraz główne problemy, które napotkano w jej trakcie.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307713/
URN
urn:pw-repo:WUT307713

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page