Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Brokering platform for heterogeneous information sources

Tomasz Piotr Kogut

Abstract

Purpose of this work is to propose a solution that would bring ease to the process of searching data on a particular area of interest in the Internet. The proposed solution concentrates on utilizing already established search engines and databases and providing a unified interface to them. It is designed to be easily adaptable to any knowledge domain. Additional efforts were made to make the solution extensible for further data sources that may be independently attached to the solution in the future. First part of the work focuses on recognizing widely used means of storing and exchanging information in the Internet. Subsequent chapter concentrates on a concept of a middle-man helper that is the central point of the solution. His role is to integrate and combine all of the analyzed technologies in the previous part. In the following chapters the concept of middle- man is transformed into a framework for knowledge searching. The provided implementation allows for searching data in some of the most popular databases from the scientific domain. Results are integrated and displayed in a user-friendly form to the end-user.
Record ID
WUT307709
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Piotr Kogut (FEIT/ICS) Tomasz Piotr Kogut,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Platforma brokerska dla niejednorodnych źródeł informacji
Supervisor
Dominik Paweł Ryżko (FEIT/ICS) Dominik Paweł Ryżko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001646
Keywords in Polish
brokering, źródło wiedzy, silnik wyszukiwawczy, system agentowy
Keywords in English
brokering, knowledge source, search engine, agent system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie rozwiązania, które ułatwiłoby wyszukiwanie informacji w pewnej określonej domenie w Internecie. Zaproponowana solucja, jako podstawy, używa już utworzone bazy danych oraz wiedzy znajdujące się w Internecie oraz zapewnia zunifikowany sposób dostępu do nich. Dodatkowo, poczyniono starania, by rozwiązanie pozwalało na dołączanie kolejnych, niezależnych źródeł wiedzy w przyszłości. Pierwsza część pracy skupia się na rozpoznaniu i analizie obecnie powszechnie stosowanych sposobów przechowywania i wymiany informacji w Internecie. Kolejny rozdział opisuje koncepcje pośrednika, który jest centralnym punktem zaproponowanego rozwiązania. Zadaniem pośrednika jest integracja i wymiana danych pomiędzy technologiami opisanymi w poprzednim rozdziale. W dalszej części pracy koncepcja pośrednika jest rozwijana i przekształcana w szkielet aplikacji dla wyszukiwania wiedzy. Dostarczona, przykładowa implementacja, pozwala na wyszukiwanie informacji w najpopularniejszych bazach danych z domeny badawczej i akademickiej. Wyniki są integrowane i wyświetlane w przyjaznej dla końcowego użytkownika formie.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307709/
URN
urn:pw-repo:WUT307709

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page