Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptation of multimedia streams by providing seamless handover

Stanisław Aleksander Janikowski

Abstract

This work describes adaptation of multimedia streams by providing seamless handover of content server participating in transmission whenever connection parameters suffer degradation. First, a typical use case of seamless handover is explained and simulation study confirming improvement in users' QoE provided by this solution is presented. Then requirements for seamlessness are being analysed through performing subjective quality assessment. In this thesis, architecture of the system that provides seamless handover is specified and implementation details of key modules are discussed. At last, implemented solution is subject to multiple tests that verify its correctness and present interoperation with widely used multimedia software.
Record ID
WUT307705
Diploma type
Master of Science
Author
Stanisław Aleksander Janikowski (FEIT/ICS) Stanisław Aleksander Janikowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Adaptacja strumieni multimedialnych poprzez zapewnienie płynnego przełączania
Supervisor
Wojciech Burakowski (FEIT) Wojciech Burakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001649
Keywords in Polish
płynne przełączanie, adaptacja, QoE, strumieniowanie multimediów
Keywords in English
seamless handover, adaptation, QoE, multimedia streaming
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje rozwiązanie adaptacji strumieni multimedialnych poprzez zapewnienie płynnego przełączenia serwera obsługującego transmisję w przypadku, gdy parametry połączenia ulegną pogorszeniu. Najpierw zaprezentowany jest typowy przypadek użycia płynnego przełączania i przedstawione są badania symulacyjne potwierdzające korzyści w QoE postrzeganym przez użytkowników, wynikające z zastosowania tego rozwiązania. Następnie analizowane są wymagania dla zapewnienia płynności, poprzez przeprowadzenie badań subiektywnej oceny jakości. W niniejszej pracy, wyspecyfikowana jest architektura systemu zapewniającego płynne przełączanie oraz omówione są zagadnienia implementacji kluczowych modułów. Na zakończenie przedstawione są testy zaimplementowanego rozwiązania mające na celu weryfikację poprawności oraz pokazanie współpracy z popularnym oprogramowaniem multimedialnym.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307705/
URN
urn:pw-repo:WUT307705

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page