Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A private cloud based on the OpenNebula toolkit

Maciej Byczuk

Abstract

The goal of the thesis is to design and implement an information system used to capture, classify and store data related to web pages accessed by clients of a mobile Internet service offered by a telecommunications company in Poland. The data is used to select the most suitable advertisements that may be interesting for the clients. The advertisements are integrated into the source code of web pages accessed by the clients. The first assumption made regarding the system is a high number of the clients working simultaneously. The system was implemented in a distributed way in order to solve scalability problems. It was assumed that classification of web pages does not require processing in real time and the applications that perform the process can be executed in virtual machines. The virtual machines can be deployed based on current resources utilization in the Infrastructure-as-a-Service (IaaS) cloud model. ICAP protocol based applications (SQUID, GreasySpoon) are used to capture and modify web pages. Data storage and classification of web pages are performed by applications which were implemented in Java programming language. The OpenNebula toolkit was used to create and manage the virtual infrastructure.
Record ID
WUT307376
Diploma type
Master of Science
Author
Maciej Byczuk (FEIT/ICS) Maciej Byczuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Prywatna chmura obliczeniowa stworzona z wykorzystaniem narzędzia OpenNebula
Supervisor
Mieczysław Muraszkiewicz (FEIT/ICS) Mieczysław Muraszkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001638
Keywords in Polish
klasyfikacja dokumentów, obliczenia w chmurze, IaaS, OpenNebula, ICAP
Keywords in English
document classification, cloud computing, IaaS, OpenNebula, ICAP
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie i implementacja systemu informatycznego umożliwiającego przechwytywanie, klasyfikowanie i przechowywanie danych dotyczących stron internetowych przeglądanych przez klientów usługi mobilnego Internetu. Dane gromadzone w systemie są używane w celu stworzenia i powiązania z ka dym klientem zestawu reklam, który jest zgodny z treścią przeglądanych przez niego stron. Zestaw reklam może być dynamicznie dodawany jako element stron internetowych przeglądanych przez klienta. System został zaimplementowany w sposób rozproszony. Założono, e klasyfikacja stron internetowych jest funkcjonalnością, która może być realizowana za pomocą aplikacji działających w środowisku wirtualnych maszyn stworzonym w modelu chmury obliczeniowej Infrastructure-as- a-Service (IaaS). Maszyny wirtualne będą alokowane na podstawie bieżącego użycia zasobów. Aplikacje bazujące na protokole ICAP (SQUID, GreasySpoon) są używane do przechwytywania i modyfikowania zawartości stron internetowych. Przechowywanie danych i kategoryzacja stron internetowych są funkcjami realizowanymi przez programy zaimplementowane w języku Java. Narzędzie OpenNebula zostało użyte do stworzenia i zarządzania wirtualną infrastrukturą.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307376/
URN
urn:pw-repo:WUT307376

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page