Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ruby code generation based on UML class diagrams

Marcin Augustyński

Abstract

In scope of this thesis code generation mechanism was analyzed and a tool which allows performing Ruby code generation based on information contained on UML class diagrams was developed. This thesis presents the basic concepts of code generation process and the possible benefits of its use. Then details of Ruby code generation tool and the way how individual class diagram cases are transformed into Ruby code were presented. For demonstration purposes, sample class diagram was prepared and Ruby code generation was executed on it. To evaluate the developed solution, the results of the Ruby code generation were compared with the results obtained using chosen Java code generator.
Record ID
WUT307356
Diploma type
Master of Science
Author
Marcin Augustyński (FEIT/ICS) Marcin Augustyński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Generacja kodu języka Ruby z diagramów klas UML
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001664
Keywords in Polish
generacja kodu, Ruby, diagramy klas UML, format XMI
Keywords in English
code generation, Ruby, UML class diagrams, XMI format
Abstract in Polish
Celem pracy było zapoznanie się z mechanizmami generacji kodu, a następnie zbudowanie generatora kodu Ruby pobierającego informacje z diagramów klas UML. W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z generacją kodu, a także omówiono korzyści z jej stosowania. Następnie przedstawione zostały szczegóły implementacji generatora oraz sposób utworzenia kodu dla poszczególnych konstrukcji UML. Dla zademonstrowania możliwości zbudowanego narzędzia, wygenerowany został kod dla przykładowego diagramu klas. W celu oceny wyników generatora Ruby, rezultaty jego działania porównano z wynikami wybranego generatora kodu Java.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT307356/
URN
urn:pw-repo:WUT307356

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page