Badanie kinetyki krystalizacji soli dla układu trójskładnikowego K2SO4-(NH4)2SO4-H2O etap i projekt, budowa i rozruch aparatury

Krzysztof Podsiadło

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Krzysztof Podsiadło (FCPE)
Krzysztof Podsiadło,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Supervisor Paweł Juzaszek
Paweł Juzaszek,,
-

Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1976
Pages109
Internal identifierDICHP-0529
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in Polish-

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?