Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wybrane aspekty inwentaryzacji architektoniczno-budowlano-geodezyjnej obiektów zabytkowych

Maria Kowalska

Record ID
WUT2f99078c36854fc68acba34c2a775ff1
Diploma type
Master of Science
Author
Maria Kowalska (FGC/DEIS) Maria Kowalska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-07-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2f99078c36854fc68acba34c2a775ff1/
URN
urn:pw-repo:WUT2f99078c36854fc68acba34c2a775ff1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page