Cooperation of Mia40 and Erv1 during protein transport into mitochondria

Magdalena Chojnacka

Abstract

MIA (mitochondrial intermembrane space import and assembly) is a pathway responsible for transport of precursor proteins to the mitochondrial intermembrane space. Mia40 and Erv1 proteins are central components of MIA pathway. Protein import by the MIA pathway is based on a transport coupled to oxidative folding of precursor proteins. However, exact mechanism of this process is not fully understood. Many research studies have examined the involvement of Erv1 protein in oxidative folding of mitochondrial proteins. In this study three substrates of MIA pathway: Cox12, Pet191 and Mic17 with a FLAG-tag at the C-terminus were used. It was shown that the presence of the FLAG-tag in the structure of fusion proteins does not change their properties. Mitochondrial localization of the fusion proteins depends on the MIA pathway similar to their native counterparts. Interaction of fusion proteins with Erv1 and Mia40 proteins during transport to the intermembrane space was confirmed by affinity chromatography approach. Surprisingly, stronger binding to Erv1 protein was observed for Mic17FLAG but not for Cox12FLAG and Pet191FLAG. The influence of amino acid changes of MIA pathway components (Mia40 and Erv1 proteins) on the interaction between Mic17 and Erv1 was analyzed. Additionally, different induction times of Mic17FLAG were applied, that allowed to monitor protein interactions during import into mitochondria or other processes occurring in the intermembrane space.
Diploma typeMaster of Science
Author Magdalena Chojnacka
Magdalena Chojnacka,,
-
Title in PolishWspółpraca białek Mia40 oraz Erv1 podczas transportu białek do mitochondriów
Supervisor Magdalena Rakowska-Boguta ZTiBSL
Magdalena Rakowska-Boguta,,
- Department Of Drug Technology And Biotechnology
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment Of Drug Technology And Biotechnology (DDTB)
Study subject / specializationBiotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date08-07-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishSTRESZCZENIE MIA (ang. mitochondrial intermembrane space import and assembly) jest szlakiem, za pośrednictwem którego białka prekursorowe są transportowane do przestrzeni międzybłonowej mitochondriów. Głównymi komponentami szlaku MIA są białka Mia40 oraz Erv1. Import białek za pomocą ścieżki MIA opiera się na połączeniu transportu z oksydacyjnym fałdowaniem białek prekursorowych. Dokładny mechanizm tego procesu nie jest do końca poznany. Przedmiotem wielu badań jest udział białka Erv1 w procesie utleniania substratów ścieżki MIA. W badaniach przeprowadzonych w ramach tej pracy wykorzystano klasyczne substraty ścieżki MIA: Cox12, Pet191 oraz Mic17 ze znacznikiem FLAG dołączonym na C-końcu. Wykazano, że obecność znacznika FLAG w strukturze białek fuzyjnych nie zmienia ich właściwości. Mitochondrialna lokalizacja białek fuzyjnych zależy od ścieżki MIA, analogicznie do ich natywnych odpowiedników. Metodą chromatografii powinowactwa potwierdzono interakcję białek fuzyjnych z białkami Mia40 oraz Erv1 podczas transportu do przestrzeni międzybłonowej. Jednocześnie dla białka fuzyjnego Mic17FLAG zaobserwowano nietypowe, silniejsze wiązanie z białkiem Erv1 w porównaniu do białek Cox12FLAG oraz Pet191FLAG. Przeprowadzono analizę wpływu zmian aminokwasowych w komponentach szlaku MIA (Mia40 oraz Erv1) na oddziaływanie białka Mic17FLAG z białkiem Erv1. Zastosowano również różne czasy indukcji białka Mic17FLAG, które pozwoliły na analizę oddziaływań powyższego białka fuzyjnego podczas importu do mitochondriów lub w trakcie innych procesów zachodzących w przestrzeni międzybłonowej. `
File
praca magisterska Magdalena Chojnacka.pdf 1.41 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back