Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt formy wtryskowej do formowania wyrobów z tworzyw termoplastycznych

Łukasz Murzynowski

Abstract

--
Record ID
WUT2ddee14b6be345e1aba13ccf02c7fff8
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Murzynowski Łukasz Murzynowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-06-2014
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
--
Keywords in English
--
Abstract in Polish
Celem pracy jest wykonanie projektu formy wtryskowej dla obudowy wtyczki elektrycznej. Projekt wykonany jest za pomocą programu SolidWorks z wykorzystaniem dodatku do projektowania elementów formujących. Zakres pracy obejmuje: • obliczenia krotności formy, • obliczenia układu wlewowego, chłodzenia • dobór elementów znormalizowanych firm Meusburger, Hasco oraz FCPK Bytów, • wykonanie dokumentacji wykonawczej dla projektowanej formy wtryskowej.
File
  • File: 1
    praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2ddee14b6be345e1aba13ccf02c7fff8/
URN
urn:pw-repo:WUT2ddee14b6be345e1aba13ccf02c7fff8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page