Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zasady organizacji i funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na przykładzie PODGIK w wOŁOMINIE

Anna Zasadzińska

Record ID
WUT2c860d6bf3cd4d678a849eeca49fdb83
Diploma type
Master of Science
Author
Anna Zasadzińska (FGC) Anna Zasadzińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-03-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
  • File: 1
    Praca magisterska, Anna Zasadzińska, nr indeksu 195999.pdf
  • File: 2
    DzU49poz493.pdf
  • File: 3
    DzU37poz333.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2c860d6bf3cd4d678a849eeca49fdb83/
URN
urn:pw-repo:WUT2c860d6bf3cd4d678a849eeca49fdb83

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page