Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polymeric membranes with silver nanoparticles

Jakub Kucharczyk

Abstract

In the age of increased environment contamination, many scientists are looking for new methods of its protection. Areas of interests are in recycling, cleaning of effluents, recovery of drinking water and reducing emission of dangerous gasses in to atmosphere. Processes of filtration are used not only to protect environment but also in industry where we needs of use pure substances. These master degree work is focused on creating polymeric membranes both flat and hollow fiber type, which are used in gasses separation processes. Both types of membrane include silver nanoparticles, in order to upgrade their specificity. Experimental part of this work contains research of morphology of both types of membranes. In order to achieve results, structure of membranes was analyzed by SEM photos. After these part of experimental work, we chose best solution for membrane modification, and part of best membranes were transferred to analyzed their separation specificity.
Record ID
WUT2a75e11e5f40474eaaf4d899bb261d0d
Diploma type
Master of Science
Author
Jakub Kucharczyk (FCPE) Jakub Kucharczyk,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Membrany polimerowe z dodatkiem nanocząstek srebra
Supervisor
Wojciech Piątkiewicz (FCPE) Wojciech Piątkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2012
Issue date (year)
2012
Pages
83
Internal identifier
DICHP-2076
Reviewers
Wojciech Piątkiewicz (FCPE) Wojciech Piątkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Roman Krzywda (FCPE/DSP) Roman Krzywda,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W czasach pogarszania się kondycji środowiska naukowcy coraz częściej poszukują nowych rozwiązań technologicznych mających na celu jego ochronę. Dotyczy to działań z zakresu unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody pitnej oraz ograniczania emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Działania z zakresu filtracji znajdują zastosowanie nie tylko w przypadku ochrony środowiska ale również w wielu procesach przemysłowych, w których niezbędne jest użycie czystych składników. W niniejszej pracy skupiono się na procesie wytwarzania dwóch rodzajów membran służących do separacji gazów. Jednym typem były płaskie membrany polimerowe a drugim kapilarne membrany kompozytowe. W obu typach wyżej wymienionych membran zawarto nanocząstki srebra, które miały na celu zmianę ich właściwości filtracyjnych. W części doświadczalnej zajęto się wykonaniem i badaniem morfologii wytworzonych membran. W tym celu struktura wyprodukowanych membran została przeanalizowana na podstawie serii zdjęć SEM. Po wykonaniu tej analizy wybrano najlepsze rozwiązania, a membrany, które zostały wytypowane jako najlepiej wykonane zostały przekazane do zbadania ich właściwości separacyjnych.
File
  • File: 1
    Praca Magisterska Jakub Kucharczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2a75e11e5f40474eaaf4d899bb261d0d/
URN
urn:pw-repo:WUT2a75e11e5f40474eaaf4d899bb261d0d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page