Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

DNW - system budownictwa w oparciu o przestrzenny moduł pływający

Marek Jakubowski

Abstract

Niniejsza praca, przez ukazanie roli i znaczenia rzeki w ikonografii miasta ma wskazać i udowodnić jak pilna jest potrzeba zmian urbanistycznych w mieście w wyniku zaniedbań terenów nabrzeżnych wokół dolin rzek. Jak wiele tracą mieszkańcy, jak wiele traci miasto w oczach ich i turystów przez fakt że "Warszawa jest odwrócona tyłem do rzeki". W części I teoretycznej przedstawiono historyczne znaczenie rzeki, jej zmieniającą się rolę na przestrzeni ostatnich lat (z użytkowej aż do reprezentacyjno-społecznej i kulturalnej) i jak ważne jest rozpoczęcie procesu rewitalizacji tych terenów patrząc na tak spektakularne sukcesy realizacji światowych. Obserwując najnowsze światowe tendencje w wykorzystaniu rzek w układzie urbanistycznym miasta - otwarcie miasta na rzekę - zachwycają rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi , które nadają rzekom kapitalnego znaczenia w pełnieniu nowej funkcji: rekreacyjnej, społecznej, kulturowej i mieszkalnej w nowej oprawie "zielonego salonu". Celem pracy jest przedstawienie i przeanalizowanie problemu rzeki w obrębie Centrum Warszawy w relacji "rzeka - miasto", przyczyn istniejącej sytuacji, i nakreślenie działań w celu przywrócenia otwarcia rzeki na miasto. W części projektowej przedstawiono System budownictwa w oparciu o przestrzenny moduł pływający na podstawie którego opracowano DNW - Dom na wodzie, nowej przestrzeni na mapie miasta do wykorzystania pod zabudowę mieszkaniowa w cennym krajobrazowo terenie. Lokalizacja domu na Cyplu Czerniakowskim to próba wprowadzenia nowej funkcji w ten magiczny, ale obecnie smutny, zapomniany (lub niechciany) przez Warszawiaków teren i która będzie stanowiła maleńkie ogniwo łączące rzekę z miastem zapewniając w ten sposób porządek, ochronę i życie w ciągu całej doby. A można to uzyskać bardzo małymi nakładami bez udziału środków publicznych. Jak wynika z zatwierdzonych koncepcji rozwojowych dla terenów nabrzeżnych teren ten w niedalekiej przyszłości będzie bardzo cennym, wartościowy adresem dla mieszkańców warszawy jak i mieszkańców DNW. "Mieszkać nad wodą i to w samym centrum miasta" to najbardziej poszukiwana lokalizacja dla funkcji mieszkalnych we wszystkich miastach położonych w dolinach rzek.
Record ID
WUT2a5a43a0dadd46898a7b1af3366fe170
Diploma type
Master of Science
Author
Marek Jakubowski (FA) Marek Jakubowski,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Jacek Kopczewski (FA/CAD) Jacek Kopczewski,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
79, 2, 8
Internal identifier
AR-005212/S
Keywords in Polish
barka mieszkalna, budynek modułowy, Warszawa

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2a5a43a0dadd46898a7b1af3366fe170/
URN
urn:pw-repo:WUT2a5a43a0dadd46898a7b1af3366fe170

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page