Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

15 MW wind farm project

Tomasz Barnat

Abstract

It was not the distant perspective of fossil resources shortage that made the developed countries turn to renewable sources of energy. Wind energy attracts particular interest in that matter, therefore it distinguishes itself with the most dynamic growth. According to estimates wind-converted power in the next ten years will increase almost three times in European countries and at least five times in Poland. This led the author to do research into wind energy subject in particular. The aim of this master’s thesis is to create a full project of a 15 MW wind farm, according to real environmental and legal conditions. In the introduction, all essential phases of the project will be presented, with a specification of legal and administrative requirements. Crucial features of the area such as: technical infrastructure, land topography, nature and land use planning. This will allow to clearly define opportunities and constraints applied to the project. Research into wind energy will be presented further in the thesis. Overall approach including wind measurement with masts, data processing, correlation with longtime series taken from meteorological reanalysis and generating wind map for the project area will be discussed. The described procedure will be conducted on the basis of wind atlas using EMD WindPro and Wasp software. Statistic data description flow field will enable the author to compute most important factors characterizing the wind farm, that is: productivity and load factor (capacity factor). Different combinations of turbine type and location will be compared, and the project will be additionally supplemented for the best of them.
Record ID
WUT2a0fae12ad73434e9c1c5feedbe24b53
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Barnat (FPAE) Tomasz Barnat,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt farmy wiatrowej o mocy 15 MW
Supervisor
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-10-2012
Issue date (year)
2012
Pages
62
Internal identifier
MEL; PD-1989
Reviewers
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Piotr Krawczyk (FPAE/IHE) Piotr Krawczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
projekt farmy wiatrowej, energetyka wiatrowa, analiza wietrzności, zasoby wiatru, produktywność farmy wiatrowej, EMD WindPro, WAsP
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiony został projekt wykonawczy farmy wiatrowej o mocy 15 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wielkie Czyste w województwie kujawsko – pomorskim. Podstawą do stworzenia projektu była wiedza w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych w dziedzinie energetyki wiatrowej. Na początku pracy każdy etap budowy farmy wiatrowej został przeanalizowany w celu określenia wymogów prawnych i administracyjnych dla planowanego przedsięwzięcia. Następnie szczegółowo scharakteryzowano przestrzeń inwestycji wraz z infrastrukturą techniczną, topografią terenu, przyrodą, zastrzeżeniami planistycznymi. Pozwoliło to na jasne sprecyzowanie możliwości i ograniczeń, które należało uwzględnić w kolejnych etapach projektowania. W dalszej części pracy wykonano analizę wietrzności dla obszaru farmy wiatrowej Wielkie Czyste. Szczegółowo przedstawiono kolejno: metodologię uzyskiwania serii pomiarowych z reanalizy meteorologicznej, tworzenie statystyk wietrzności oraz prognozowanie zasobów wiatru. W prowadzonym postępowaniu badawczym niedostępne dane pomiarowe krótkookresowe z masztu zastąpiono inną, niezależną serią również pochodząca z reanalizy. W pracy położono nacisk na omówienie tematyki szacowania lokalnych zasobów wiatru proporcjonalnie do znaczenia tego zagadnienia dla planowanego przedsięwzięcia. Na końcu rozważono trzy warianty farmy wiatrowej różniące się doborem, rozmieszczeniem i typem turbin. Dla każdego z nich, przy użyciu programu EMD WindPro i WAsP, obliczono najistotniejsze parametry takie jak produktywność i współczynnik wykorzystania mocy. Najlepszą wersję projektu uzupełniono o elementy stanowiące podstawę do sporządzenia projektu wykonawczego.
File
  • File: 1
    Projekt farmy wiatrowej o mocy 15MW.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2a0fae12ad73434e9c1c5feedbe24b53/
URN
urn:pw-repo:WUT2a0fae12ad73434e9c1c5feedbe24b53

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page