Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt rozbudowy zabytkowego kościoła w Słupnie

Łukasz Piwowarski

Abstract

-
Record ID
WUT29909da8e6ab42d58325a2e5e1fdd4d2
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Piwowarski Łukasz Piwowarski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-03-2013
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
kościół, budynek zabytkowy, projekt rozbudowy
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny zabytkowego kościoła. Obiekt objęty opracowaniem wykonany jest z elementów drewnianych. Do projektowana część także zostanie wykonana z elementów drewnianych. Projektowany budynek zlokalizowany będzie w Słupnie. Przyjęto, że budynek będzie posadowiony na glinie piaszczystej, powyżej zwierciadła wody gruntowej. Głębokość przemarzania gruntu – 1,0m. Strefa obciążenia śniegiem – II, strefa obciążenia wiatrem I. Założono, że w oda i grunt są nieagresywne w stosunku do betonu.
File
  • File: 1
    Piwowarski Łukasz p. magisterska 749.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT29909da8e6ab42d58325a2e5e1fdd4d2/
URN
urn:pw-repo:WUT29909da8e6ab42d58325a2e5e1fdd4d2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page