Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Production Planning in Multiagent System

Weronika Trybek

Abstract

This paper is a continuation of a Bachelor’s thesis which involved designing and developing multiagent system, which can support manufacturing process. Created application manages following business departments: sales, technology, production rnanagcmcnt and warehousing. In its development, the production management department has been evolved. Production planning must be closcly matched to the requirements of the enterprise. ł)epending on the strategy and production constraints, the best way of planning should be selected to maximize the company’s revenue. In this thesis examples arc shown, which proves, that a bad choice of production plans can lead to financial losses even in a very short term. In addition range of different production planning algorithms are shown, and their results are compared. Quality control mechanism at each work station has been extended, so that production problems at all stages can be quickly and easily reported.
Record ID
WUT290fa15b0a1e49b487ad441bb7ba2642
Diploma type
Master of Science
Author
Weronika Trybek (FEIT/ICS) Weronika Trybek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Planowanie produkcji w systemie wieloagentowym
Supervisor
Dominik Paweł Ryżko (FEIT/ICS) Dominik Paweł Ryżko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001577
Keywords in Polish
system wieloagentowy, planowanie produkcji,
Keywords in English
multiagent system, production plarmirtg, agent
Abstract in Polish
Niniejsza praca jest kontynuacją pracy inżynierskiej dotyczącej zaprojektowania systemu wieloagentowego wspomagającego zarządzanie procesem produkcji. Utworzona aplikacja pozwalała na zarządzanie następującymi działami biznesowymi: dział handlowy, technologiczny, produkcyjny oraz magazyny. W ramach jej rozwoju rozwinięty został moduł zajmujący się planowaniem produkcji. Planowanie produkcji musi być ściśle dopasowane do wymogów przedsiębiorstwa. W zależności od strategii oraz ograniczeń produkcyjnych należy tak dobierać sposób planowania, żeby cały czas maksymalizować przychody przedsiębiorstwa. W pracy zostaną przedstawione przykłady, udowadniające, że zły wybór planów produkcyjnych może prowadzić do sporych strat pieniężnych nawet na krótkim horyzoncie czasowym. Poza tym zaprezentowany zostanie wachlarz różnych algorytmów planowania produkcji. a także porównane będą ich wyniki. Rozszerzony został również mechanizm kontroli jakości na każdym stanowisku przetwarzającym, dzięki czemu na wszystkich etapach produkcji możliwe jest zgiaszanie występujących problemów.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT290fa15b0a1e49b487ad441bb7ba2642/
URN
urn:pw-repo:WUT290fa15b0a1e49b487ad441bb7ba2642

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page