Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Monika Widziszewska

Abstract

-
Record ID
WUT28f5c111d5054778be312e835a11ffa8
Diploma type
Master of Science
Author
Monika Widziszewska Monika Widziszewska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Elektrochemiczne biosensory DNA do oznaczania jonów uranylowych
Supervisor
Łukasz Górski (FC/CMB) Łukasz Górski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Microbioanalytics (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Mikrobioanalityka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W ramach pracy dokonano przeglądu literaturowego na temat elektrochemicznych biosensorów DNA do oznaczania jonów metali oraz degradacji długoniciowego DNA przez związki chemiczne posiadające właściwości endonukleaz. Na podstawie uzyskanych wiadomości w pierwszej części pracy dyplomowej opracowano biosensor DNA do oznaczania jonów uranylowych. W doświadczeniach badano trzy rodzaje przetworników krzemowych z próżniowo napylaną warstwą złota w celu wybrania przetwornika o najlepszych parametrach pracy. Na sensorach krzemowych tworzono monowarstwy ze związku modelowego 6-(ferroceno)heksanotiolu i badano stabilność uzyskanych samoorganizujących się monowarstw. Do tworzenia biosensorów DNA zastosowano przetworniki krzemowe o dużej powierzchni złota, na których uzyskiwano monowarstwy ferrocenowe bardzo dobrej jakości. Przetworniki te modyfikowano krótkimi oligonukleotydami ssDNA, a następnie badano parametry pracy skonstruowanego biosensora. W drugiej części prowadzono wstępne badania nad możliwością zastosowania długoniciowego DNA w warstwie receptorowej sensora jonów uranylowych. Miały one posłużyć do przeniesienia oddziaływań długoniciowego DNA z analitem (mieszaniną degradującą DNA) zachodzących w roztworze wodnym i otrzymania w ten sposób nowego sensora elektrochemicznego. Konstruując biosensor na elektrodzie złotej immobilizowano dsDNA z grasicy cielęcej poprzez adsorpcję, a następnie biosensor inkubowano w roztworze analitu (octan uranylu + kwas askorbinowy). Dokonano optymalizacji parametrów pracy opracowanego biosensora DNA. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono mechanizmy powstawania sygnału analitycznego dla takiego sensora: elektrostatyczne wypieranie znacznika redoks przez kation uranylu oraz degradacja DNA przez mieszaninę jonów uranylowych i kwasu askorbinowego.
File
  • File: 1
    Widziszewska Monika_praca magisterska.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT28f5c111d5054778be312e835a11ffa8/
URN
urn:pw-repo:WUT28f5c111d5054778be312e835a11ffa8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page