Indoor positioning system

Anna Domańska

Abstract

The aim of this paper was to devise an indoor positioning system. The requirements of the system were as follows: low cost ready-made components available in electronics low power consumption and small dimensions of the device. The paper contains an analysis of the previously used wireless technology, which are implemented in similar systems. On this basis the ZigBee protocol has been selected, because of the lowest power consumption and low cost of components among the compared systems. In order to implement this system a portable small transceiver device was designed and built. This device and a ready-made evaluation kit have been used to create a test environment, which made possible to research how the system works. The research relied on wire1ess distance measurements between stationary points and moving objects. Subsequently those distances were used to calculate the object position by using the trilateration method. Obtained results allowed the analysis of the system's accuracy.
Diploma typeMaster of Science
Author Anna Domańska ISE
Anna Domańska,,
- The Institute of Electronic Systems
Title in PolishSystem pozycjonowania w pomieszczeniach zamkniętych
Supervisor Krzysztof Poźniak ISE
Krzysztof Poźniak,,
- The Institute of Electronic Systems
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Electronic Systems (PE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszej pracy było opracowanie systemu pozycjonowania działającego w pomieszczeniach zamkniętych. Wymaganiami, które system miał spełniać, był niski koszt elementów, możliwość budowy w oparciu o gotowe komponenty handlowe, mały pobór mocy oraz niewielkie rozmiary. Praca zawiera analizę dotychczas wykorzystywanych technologii bezprzewodowych, przy użyciu których zostały zrealizowane podobne systemy. Na jej podstawie, z uwagi na najniższe zużycie energii spośród badanych systemów oraz niski koszt komponentów, wybrany został protokół komunikacyjny ZigBee. W celu realizacji systemu został zaprojektowany i wykonany niewielkich rozmiarów przenośny moduł nadawczo-odbiorczy. Moduł wraz z gotowym zestawem ewaluacyj nym utworzył środowisko testowo-pomiarowe, które umożliwiło przeprowadzenie badań systemu. Badania polegały na bezprzewodowym pomiarze odległości pomiędzy statycznymi punktami a ruchomym obiektem. Następnie odległości te zostały wykorzystane do wyznaczenia położenia obiektu metodą trilateracji. Badania umożliwiły przeprowadzenie analizy dokładności systemu.

Get link to the record
msginfo.png

Back