Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Autonomous Mobile Robot Collecting Table Tennis Balls

Piotr Majcher

Abstract

The main goal of the thesis was to design and build an autonomous mobile robot which would be able to collect table tennis balls. The scope of the project includes the implementation of software controller part and creation of the actual robot. The thesis contains the description of various classes of mobile robots, including service robots. The description of tools used to create the controller part is also inclu ded. The major part of the thesis is devoted to sensors used in robotics, especially the sensors used in the presented work. The series of tests performed on •the built robot verified the initial project assumptions.
Record ID
WUT2896ef00ba6f4157bc108fbdb4694e72
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Majcher (FEIT/ICS) Piotr Majcher,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego
Supervisor
Tomasz Winiarski (FEIT/AK) Tomasz Winiarski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001660
Keywords in Polish
robotyka mobilna, robotyka usługowa, ROS, Kinect
Keywords in English
mobile robotics, service robot, ROS, Kinect
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy magisterskiej był projekt i wykonanie autonomicznego ro bota mobilnego zbierającego piłki do pîngponga. Zakres wykonanych prac obejmował projekt i implementację systemu sterowania robota, a także wykonanie części sprzęto wej. W pracy przedstawiono przegląd klas robotów mobilnych, z naciskiem na roboty usługowe. Przybliżono także narzędzia, z których korzystano w trakcie implementa çji systemu sterowania. Znacz ną część pracy poświęcono opisowi sensorów wykorzy stywanych w robotyce, ze szczególnym uwzględnieniem czujników wykorzystanych w niniejszej pracy. Wykonany prototyp robota poddano szeregowi testów. które zweryfikowały założe nia projektowe.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2896ef00ba6f4157bc108fbdb4694e72/
URN
urn:pw-repo:WUT2896ef00ba6f4157bc108fbdb4694e72

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page