Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Optymalizacja kształtu konstrukcji z wykorzystaniem systemu NX do prezentacji wyników

Marta Woch

Abstract

Celem pracy było określne nie metodyki optymalizacji kształtu konstrukcji oraz opracowanie samodzielnie działającej aplikacji generującej rozwiązania wybranego zadania optymalizacji kształtu konstrukcji za pomocą różnych wariantów algorytmu ewolucyjnego. W niniejszej pracy określono metodykę˛ optymalizacji kształtu konstrukcji przy użyciu algorytmów ewolucyjnych. Przedstawiono algorytmy różniące się, ze względu na metodę, wyboru osobników populacji do dalszej hodowli. Każdy z tych algorytmów posiada swoje warianty ze względu na sposób wyboru rodziców do reprodukcji. Celem pracy było stworzenie samodzielnie działającej aplikacji generującej rozwiązania wybranegozadaniazapomoca˛ró˙znychalgorytmówewolucyjnych.Stworzonorównie˙zjournal do programu NX, którego zadaniem jest graficzna interpretacja wyników. Zakres pracy obejmuje dokładne przedstawienie problemu, jako zadania optymalizacyjnego. W pierwszym rozdziale zawarty jest krótki wstęp poprzedzający omówienie celu i zakresu pracy przedstawionego w rozdziale drugim. Trzeci rozdział zawiera przedstawienie treści zadania wraz ze sformułowaniem zadania optymalizacyjnego. W następnym rozdziale zaprezentowano istniejące metody rozwiązania, m. in. metodę˛ analityczna˛, klasyczne metody optymalizacji, oraz metodę˛ algorytmów ewolucyjnych. Dokonano również porównana istniejących metod rozwiązania. W rozdziale piątym przedstawiono rozwiązanie własne. Podano zbiór wejściowy, założenia i funkcje˛ celu. Omówiono własny sposób zaimplementowania algorytmów. Opisano program obliczający oraz przedstawiono sposób zaimplementowania journalu do programu NX 8.0. Następnie zostały omówione wyniki uzyskane przy pomocy algorytmów ewolucyjnych, dlakontrastuporównananezwynikamianalitycznymi.Rozdziałtenzawierarównie˙zanalize˛ zależności wyników rozwiązania od doboru metody oraz parametrów mutacji. W końcowej części pracy zostały przedstawione wnioski oraz możliwości dalszego rozwoju projektu. Praca zawiera dodatek, w którym zawarto kody zaimplementowanych algorytmów.
Identyfikator pozycji
WUT27e8acfca7e6408a874cb289137ff2e3
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Marta Woch (WMEiL/ITLMS) Marta Woch Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Optymalizacja kształtu konstrukcji z wykorzystaniem systemu NX do prezentacji wyników
Promotor
Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar (WMEiL/ITLMS) Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
23-03-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
66
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-1834
Recenzenci
Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar (WMEiL/ITLMS) Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Marek Matyjewski (WMEiL/ITLMS) Marek Matyjewski Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
OPTYMALIZACJA, ALGORYTMY EWOLUCYJNE, KONSTRUKCJE, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Plik pracy
  • Plik: 1
    mgr.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT27e8acfca7e6408a874cb289137ff2e3/
URN
urn:pw-repo:WUT27e8acfca7e6408a874cb289137ff2e3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony