Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Shape construction optimization using the NX system for result presentation

Marta Woch

Abstract

Celem pracy było określne nie metodyki optymalizacji kształtu konstrukcji oraz opracowanie samodzielnie działającej aplikacji generującej rozwiązania wybranego zadania optymalizacji kształtu konstrukcji za pomocą różnych wariantów algorytmu ewolucyjnego. W niniejszej pracy określono metodykę˛ optymalizacji kształtu konstrukcji przy użyciu algorytmów ewolucyjnych. Przedstawiono algorytmy różniące się, ze względu na metodę, wyboru osobników populacji do dalszej hodowli. Każdy z tych algorytmów posiada swoje warianty ze względu na sposób wyboru rodziców do reprodukcji. Celem pracy było stworzenie samodzielnie działającej aplikacji generującej rozwiązania wybranegozadaniazapomoca˛ró˙znychalgorytmówewolucyjnych.Stworzonorównie˙zjournal do programu NX, którego zadaniem jest graficzna interpretacja wyników. Zakres pracy obejmuje dokładne przedstawienie problemu, jako zadania optymalizacyjnego. W pierwszym rozdziale zawarty jest krótki wstęp poprzedzający omówienie celu i zakresu pracy przedstawionego w rozdziale drugim. Trzeci rozdział zawiera przedstawienie treści zadania wraz ze sformułowaniem zadania optymalizacyjnego. W następnym rozdziale zaprezentowano istniejące metody rozwiązania, m. in. metodę˛ analityczna˛, klasyczne metody optymalizacji, oraz metodę˛ algorytmów ewolucyjnych. Dokonano również porównana istniejących metod rozwiązania. W rozdziale piątym przedstawiono rozwiązanie własne. Podano zbiór wejściowy, założenia i funkcje˛ celu. Omówiono własny sposób zaimplementowania algorytmów. Opisano program obliczający oraz przedstawiono sposób zaimplementowania journalu do programu NX 8.0. Następnie zostały omówione wyniki uzyskane przy pomocy algorytmów ewolucyjnych, dlakontrastuporównananezwynikamianalitycznymi.Rozdziałtenzawierarównie˙zanalize˛ zależności wyników rozwiązania od doboru metody oraz parametrów mutacji. W końcowej części pracy zostały przedstawione wnioski oraz możliwości dalszego rozwoju projektu. Praca zawiera dodatek, w którym zawarto kody zaimplementowanych algorytmów.
Record ID
WUT27e8acfca7e6408a874cb289137ff2e3
Diploma type
Master of Science
Author
Marta Woch (FPAE/IAAM) Marta Woch,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Optymalizacja kształtu konstrukcji z wykorzystaniem systemu NX do prezentacji wyników
Supervisor
Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar (FPAE/IAAM) Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-03-2012
Issue date (year)
2012
Pages
66
Internal identifier
MEL; PD-1834
Reviewers
Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar (FPAE/IAAM) Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
OPTYMALIZACJA, ALGORYTMY EWOLUCYJNE, KONSTRUKCJE, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
File
  • File: 1
    mgr.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT27e8acfca7e6408a874cb289137ff2e3/
URN
urn:pw-repo:WUT27e8acfca7e6408a874cb289137ff2e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page