Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation of Diesel Oxidation catalyst working with Diesel Particlate Filtrel in 1.3 MultiJet engine aftertreatment system

Łukasz Kamil Duniec

Abstract

The aim of this dissertation is to simulate processes occurring in diesel oxidation catalyst (DOC) coupled with diesel particulate filter (DPF) in 1.3 Multijet aftertreatment system and partial verification based on experimental evaluation. Dissertation starts with description of physical and chemical characteristics of PM, mechanism of its formation and health effects. Next chapter of this dissertation, focused on principles of DPF operation, their design, materials, different regeneration process and factors affecting DPF durability and effectiveness. Then it describes emission measurement of 1.3 Multijet engine emission fitted with catalytic converter (DOC) and diesel particulate filter with catalytic coating (CDPF). It contains description of experimental apparatus and results of experiment. The main, fifth chapter is about simulation of the Diesel Oxidation catalyst in AVL BOOST. It introduces theoretical principles used by program and methods of building system’s model. Finally, results from simulation are introduced and evaluated basing on data from experiment and final conclusions are drawn.
Record ID
WUT2736dc4a98374e44a8665608292d5c25
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Kamil Duniec (FACME) Łukasz Kamil Duniec,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Modelowanie pracy utleniającego reaktora katalitycznego w systemie filtra cząstek stałych silnika 1.3 MultiJet
Supervisor
Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME/IV) Stanisław Wojciech Kruczyński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Vehicles (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
116
Keywords in Polish
silnik spalinowy, cząstki stałe, reaktor katalityczny, symulacja
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy komputerowej symulacji pracy utleniającego reaktora katalitycznego w układzie filtra cząstek stałych silnika 1.3 Multijet oraz częściowej weryfikacji wyników symulacyjnych na podstawie badań eksperymentalnych. W pierwszej części pracy scharakteryzowano cząstki stałe, opisano mechanizmy ich powstawania, czynniki wpływające na ich emisję oraz zagrożenia wynikające z obecności cząstek stałych w spalinach. Następnie opisano konstrukcję i działanie filtrów cząstek stałych oraz materiały stosowane do ich budowy, sposoby realizacji procesów regeneracji, a także czynniki wpływające na żywotność i skuteczność tych filtrów. W kolejnym rozdziale omówiono badanie emisji toksycznych substancji przez silnik MultiJet z okładem oczyszczania spalin opierającym się na reaktorze katalitycznym i filtrze cząstek stałych z pokryciem katalitycznym. W części tej zawarto opis stanowiska, sposób prowadzenia pomiarów oraz zamieszczono wyniki. Następny rozdział poświęcony jest symulacji procesów reaktora katalitycznego w programie AVL BOOST. Przybliżono w nim podstawy teoretyczne, na których program opiera swoje działanie, opisano także sposób budowy modelu oraz metodykę prowadzenia symulacji. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono wyniki symulacyjne i zweryfikowano ich poprawność na podstawie danych z badań empirycznych oraz wyciągnięto wnioski płynące z analizy otrzymanych wyników.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2736dc4a98374e44a8665608292d5c25/
URN
urn:pw-repo:WUT2736dc4a98374e44a8665608292d5c25

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page