Badania mikroskopowe dodatków modyfikujących poliolefiny

Karolina Cybulska

Abstract

Celem pracy była ocena mikroskopowa dodatków modyfikujących poliolefiny (polipropylen i polietylen). Przedmiot pracy stanowiły modyfikatory tj. antyutleniacze fenolowe, antystatyki, stabilizatory termiczne oraz wypełniacze. Praca składa się z dwóch części: literaturowej i doświadczalnej. Studia nad częścią literaturową dotyczyły charakterystyki poliolefin tj. polipropylenu i polietylenu, podziału oraz charakterystyki środków pomocniczych stosowanych jako dodatków do tworzyw sztucznych z szczególnym uwzględnieniem modyfikatorów badanych w pracy. Część doświadczalna zawiera założenia do badań, charakterystykę właściwości fizykochemicznych badanych dodatków, metodykę badań. Do badań zastosowano mikroskop optyczny wyposażony w kamerę sprzężoną z komputerem. Obserwacje mikrostruktur próbek prowadzono przy dwóch powiększeniach tj. 200x i 500x, w świetle spolaryzowanym przechodzącym. Zbadano sześć dodatków, z których każdy pochodził z dwóch różnych partii produkcyjnych z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Zastosowano dwie metody preparacji próbek:prasowanie próbki między dwoma szkiełkami: przedmiotowym i nakrywkowym, prasowanie na płytce. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dzięki mikroskopii optycznej możliwa jest wstępna ocena struktury dodatków modyfikujących. Badania mikroskopowe dodatków modyfikujących poliolefiny mogą stanowić uzupełnienie innych technik badawczych, mają duże znaczenie praktyczne ponieważ większość właściwości użytkowych modyfikatorów zależy od ich budowy.
Diploma typeMaster of Science
Author Karolina Cybulska WBMiP
Karolina Cybulska,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
Supervisor Tatiana Brzozowska ICh
Tatiana Brzozowska,,
- The Institute of Chemistry
Certifying unitFaculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unitThe Institute of Chemistry (IC)
Study subject / specializationTechnologia Chemiczna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date27-06-2013
Issue date (year)2013
Reviewers Tatiana Brzozowska ICh
Tatiana Brzozowska,,
- The Institute of Chemistry
, Izabella Legocka ICh
Izabella Legocka,,
- The Institute of Chemistry
Keywords in PolishMikroskopia, dodatki uszlachetniające, poliolefiny
Keywords in EnglishMikroskopia, dodatki uszlachetniające, poliolefiny
Abstract in PolishCelem pracy była ocena mikroskopowa dodatków modyfikujących poliolefiny (polipropylen i polietylen). Przedmiot pracy stanowiły modyfikatory tj. antyutleniacze fenolowe, antystatyki, stabilizatory termiczne oraz wypełniacze. Praca składa się z dwóch części: literaturowej i doświadczalnej. Studia nad częścią literaturową dotyczyły charakterystyki poliolefin tj. polipropylenu i polietylenu, podziału oraz charakterystyki środków pomocniczych stosowanych jako dodatków do tworzyw sztucznych z szczególnym uwzględnieniem modyfikatorów badanych w pracy. Część doświadczalna zawiera założenia do badań, charakterystykę właściwości fizykochemicznych badanych dodatków, metodykę badań. Do badań zastosowano mikroskop optyczny wyposażony w kamerę sprzężoną z komputerem. Obserwacje mikrostruktur próbek prowadzono przy dwóch powiększeniach tj. 200x i 500x, w świetle spolaryzowanym przechodzącym. Zbadano sześć dodatków, z których każdy pochodził z dwóch różnych partii produkcyjnych z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Zastosowano dwie metody preparacji próbek:prasowanie próbki między dwoma szkiełkami: przedmiotowym i nakrywkowym,prasowanie na płytce. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dzięki mikroskopii optycznej możliwa jest wstępna ocena struktury dodatków modyfikujących. Badania mikroskopowe dodatków modyfikujących poliolefiny mogą stanowić uzupełnienie innych technik badawczych, mają duże znaczenie praktyczne ponieważ większość właściwości użytkowych modyfikatorów zależy od ich budowy.

Get link to the record
msginfo.png

Back