Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Centrum Mistyki Chrześcijańskiej w Sokółce

Michał Orłowski

Abstract

W 2009 roku w kościele św. Antoniego w podlaskiej Sokółce miał miejsce cud eucharystyczny. Zadaniem projektowanego sanktuarium ma być stworzenie przestrzeni modlitwy i kontemplacji cudownego wydarzenia osadzonego w kontekście historii zbawienia oraz innych udokumentowanych wydarzeń mistycznych chrześcijaństwa. Wewnętrzna przestrzeń obiektu, uformowana w organiczny kształt przywodzący na myśl biblijne symbole jak góra, zwój księgi, chusta nagrobna czy stół ma na celu - po drodze działając na emocje pielgrzyma - przeprowadzić go pod kaplicę z relikwią. Zróżnicowane formy "chusty" mają także na celu motywować odwiedzającego do określonych działań skutkujących interaktywną reakcją ekspozycji. Jednym z głównych założeń projektu jest minimalna ingerencja w historyczne i malownicze otoczenie, toteż większość obiektu ulokowana została pod ziemią, a wykorzystane w elewacji kamienie polne nawiązują do otaczających zabudowań.
Identyfikator pozycji
WUT234cca1c6b1643a6838ec88a9242797f
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Michał Orłowski (WA) Michał Orłowski Wydział Architektury (WA)
Promotor
Konrad Kucza-Kuczyński (WA/ZPKAU) Konrad Kucza-Kuczyński Zakład Podstaw Kształtowania Architektonicznego i Urbanistycznego (WA/ZPKAU)Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Architektury (WA)
Jednostka prowadząca
Wydział Architektury (WA)
Kierunek / specjalność studiów
, Architektura i Urbanistyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
64, 8
Identyfikator wewnętrzny
AR-005201/S
Słowa kluczowe w języku polskim
architektura sakralna, sanktuarium, Sokółka

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT234cca1c6b1643a6838ec88a9242797f/
URN
urn:pw-repo:WUT234cca1c6b1643a6838ec88a9242797f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony