Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Centrum Mistyki Chrześcijańskiej w Sokółce

Michał Orłowski

Abstract

W 2009 roku w kościele św. Antoniego w podlaskiej Sokółce miał miejsce cud eucharystyczny. Zadaniem projektowanego sanktuarium ma być stworzenie przestrzeni modlitwy i kontemplacji cudownego wydarzenia osadzonego w kontekście historii zbawienia oraz innych udokumentowanych wydarzeń mistycznych chrześcijaństwa. Wewnętrzna przestrzeń obiektu, uformowana w organiczny kształt przywodzący na myśl biblijne symbole jak góra, zwój księgi, chusta nagrobna czy stół ma na celu - po drodze działając na emocje pielgrzyma - przeprowadzić go pod kaplicę z relikwią. Zróżnicowane formy "chusty" mają także na celu motywować odwiedzającego do określonych działań skutkujących interaktywną reakcją ekspozycji. Jednym z głównych założeń projektu jest minimalna ingerencja w historyczne i malownicze otoczenie, toteż większość obiektu ulokowana została pod ziemią, a wykorzystane w elewacji kamienie polne nawiązują do otaczających zabudowań.
Record ID
WUT234cca1c6b1643a6838ec88a9242797f
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Orłowski (FA) Michał Orłowski,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Konrad Kucza-Kuczyński (FA/DFAUD) Konrad Kucza-Kuczyński,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
64, 8
Internal identifier
AR-005201/S
Keywords in Polish
architektura sakralna, sanktuarium, Sokółka

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT234cca1c6b1643a6838ec88a9242797f/
URN
urn:pw-repo:WUT234cca1c6b1643a6838ec88a9242797f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page