Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wycena nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności banków z tytułu udzielania kredytu hipotecznego

Judyta Adamowicz

Abstract

xxx
Record ID
WUT23492a8510a04fa8af4da15598857989
Diploma type
Master of Science
Author
Judyta Adamowicz (FGC) Judyta Adamowicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-03-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Adamowicz Judyta 205586 Michalczyk Edyta 205574.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT23492a8510a04fa8af4da15598857989/
URN
urn:pw-repo:WUT23492a8510a04fa8af4da15598857989

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page