Phase drift measurement board for optical CW link

Marek Dominik

Abstract

The main objective of this thesis is the design of phase drift measurement board for optical CW link system used to synchronize RF stations along the E-XFEL accelerator. Designed board consists of ultra-high-speed dual channel ADC used to measure phase difference of two RF signals. The first chapter covers the introduction and description of the optical CW link. The second chapter contains the basic knowledge rełated to used components and systems. Next part contains a discussion of project requirements and specified parameters. The basic concept is presented in the fourth chapter. The next part shows evaluation test of the ADC reference board and designed ADC input drivers. The sixth chapter describes design of schematics. Part seven contains the PCB design. The eighth chapter describes test of designed PCB. Last chapter is a summary of achieved results.
Diploma typeMaster of Science
Author Marek Dominik ISE
Marek Dominik,,
- The Institute of Electronic Systems
Title in PolishProjekt układu do pomiaru dryftu fazy w łączu światłowodowym
Supervisor Krzysztof Marek Czuba ISE
Krzysztof Marek Czuba,,
- The Institute of Electronic Systems
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Electronic Systems (PE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishNiniejsza praca przedstawia projekt układu do pomiaru dryftu fazy w łączu światłowodowym. Łącze to będzie użyte w systemie synchronizacji akceleratora XFEL budowanego w ośrodku naukowym DESY. Zapewni ono możliwość synchronizacji wielu urządzeń w.cz z femtosekundową dokładnością. Zaprojektowany układ umożliwia pomiar dryftu fazy w łączu optycznym z dokładnością lepszą niż 10 fs. Rozważania rozpoczęto od określenia zakresu i celu pracy. Drugi rozdział przedstawia wiedzę teoretyczną związaną z układami zastosowanymi w pracy. Omówiono zagadnienie procesu podpróbkowania, jego zależność od parametrów sygnału zegarowego oraz zagadnienie torów wejściowych szybkich przetworników A/C. Opisano problem przetwarzania sygnałów cyfrowych w aplikacjach wielkiej częstotliwości. Przedstawiono także zagadnienia związane z układem pętli fazowej jako źródła sygnału zegarowego. Rozdział trzeci zawiera omówienie wymagań i parametrów jakie miał spełniać projektowany układ. Dalsza część pracy ilustruje analizę postawionych wymagań oraz tok rozumowania prowadzący do uzyskania schematu elektrycznego oraz projektów obwodów drukowanych. W części czwartej przedstawiono koncepcję wstępną oraz schemat blokowy układu. Część piąta opisuje badania torów wejściowych z płytą ewaluacyjną wybranego przetwornika. Rozdział szósty zawiera analizę prowadzącą do uzyskania schematu elektrycznego układu, natomiast rozdział siódmy przedstawia szczegóły projektu obwodu drukowanego. W rozdziale ósmym opisano uruchomienie oraz testy zaprojektowanego układu. Ostatnia część pracy stanowi podsumowanie.

Get link to the record
msginfo.png

Back