Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Nieniszczące badania połączeń spawanych metodą ultradźwiękową i metodą radiologiczną

Dariusz Zieliński

Record ID
WUT229df51198c74b0093d7885cd7dca4ee
Diploma type
Master of Science
Author
Dariusz Zieliński Dariusz Zieliński,, Undefined Affiliation
Supervisor
Anna Lewińska-Romicka (FM/IMBE) Anna Lewińska-Romicka,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Sensory i Systemy Pomiarowe
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-11-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Jacek Salach (FM/IMBE) Jacek Salach,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT229df51198c74b0093d7885cd7dca4ee/
URN
urn:pw-repo:WUT229df51198c74b0093d7885cd7dca4ee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page