Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Izabela Brzezińska

Abstract

-
Record ID
WUT2242ef2a6dfc40a8a69b6ec6ecb18b3f
Diploma type
Master of Science
Author
Izabela Brzezińska Izabela Brzezińska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
TEMPERATURA KRYTYCZNA CIEPLNEGO WYBUCHU NITROZWIĄZKÓW
Supervisor
Tomasz Gołofit (FC/DH-EM) Tomasz Gołofit,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Nitrozwiązki ze względu na właściwości mogą stwarzać zagrożenie podczas stosowania i przechowywania. Dlatego wymagają określenia kinetyki reakcji rozkładu, temperatury krytycznej wybuchu cieplnego oraz parametrów bezpieczeństwa. Do badań wybrano związki takie jak: trotyl, NTO, nitromocznik, HMX i DINA. Pirwszym etapem było opracowanie metody pomiarowej TNT na nowym aparacie DSC Q2000. Podczas pomiarów wykorzystano tryby T1 i T4P i zastosowano naczynka czarne, białe, białe z otworem i naczynka produkcji polskiej. Z badań wynika, że duży wpływ na pomiary ma hermetyczność naczynek. Tryb pracy aparatu T1 i T4P nie ma wpływu na uzyskane wyniki dla TNT. Jednak gdy pomiary przeprowadzane są dla materiałów o znacznie większej mocy cieplnej to należy korzystać z trybu T1. Opracowano również metodę badań NTO wykorzystując termograwimetrię. Pomiary termograwimetryczne powinny być przeprowadzone dla jak największej ilości substancji. Jednak przy doborze masy należy uwzględnić wielkość mocy cieplnej wytworzonej podczas rozkładu. Jeśli będzie ona zbyt duża może dojść do niekontrolowanego rozkładu. Do pomiarów zaleca się stosowanie tygli labiryntowych. Umożliwia to powolne odprowadzenie produktów rozkładu, które mogą być katalizatorami reakcji rozkładu. Dla podanych związków przeprowadzono serię pomiarowe przy różnych szybkościach wzrostu temperatury. Zaobserwowano zależność zwiększenia temperatury onset i maksimum rozkładu od wzrostu β. Wykorzystując program NETZSCH Thermokinetics 3.1 yznaczono parametry kinetyczne następującymi metodami: metoda Ozawa-Flynn-Wall, ASTM E698, oraz nieliniowej optymalizacji. Z obliczeń wynika, że substancje badane uzyskały dużo niższe wartości Ea od wartości literaturowych. Pomiary podczas, których doszło do przegrzania próbki, nie były poddawanie określeniu parametrów kinetycznych. Temperaturę krytyczną wybuchu cieplnego określono a podstawie kryterium Semenova i kryterium 68 Franka-Kameneckiego. Wartości temperatur krytycznych wybuchu cieplnego wynoszą: TNT - 501K, NTO - 511K, nitromocznik - 409K, HMX - 526K, DINA - 453K. Z danych eksperymentalnych wyznaczono parametry klasyfikujące badane substancje pod względem bezpieczeństwa. Z tych parametrów wynika, że wszystkie związki są niebezpieczne i zdolne do wybuchu cieplnego. Maksymalna bezpieczna temperatura procesów technologicznych wynosi: TNT - 443K, NTO - 456K, HMX - 409K, DINA - 375K
File
  • File: 1
    Praca magisterska Izabela Brzezińska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT2242ef2a6dfc40a8a69b6ec6ecb18b3f/
URN
urn:pw-repo:WUT2242ef2a6dfc40a8a69b6ec6ecb18b3f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page