Technology of fiber-optic power combiners manufacturing

Mateusz Słowikowski

Abstract

This work is focused on the technology of thermal processing of fiber-optic elements made of silica glass and manufacturing a specialized fiber-optic components. The thesis were aimed at development and optimization of the technology of manufacturing fiber-optic power combiners dedicated to medium and high power ytterbium fiber lasers, with parameters comparable to commercially available solutions. As a part of this work the technique for optical fibers tapering was mastered and technology of manufacturing fiber-optic power combiners was developed. The test series of power combiners were manufactured and characterized, which allowed optimization of manufacturing processes. The work required also development of methods for the characterization of the power combiners and practical verification of proposed solution in a real ytterbium fiber laser system with average power (up to 20 W CW), developed at IMiO PW. This experiment has confirmed correctness of proposed solutions and developed technology as well. The combiner, designed and manufactured within this work is characterized by parameters comparable to the best commercially available solutions.
Diploma typeMaster of Science
Author Mateusz Słowikowski (FEIT / MO)
Mateusz Słowikowski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Title in PolishTechnologia wytwarzania światłowodowych sumatorów mocy optycznej
Supervisor Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT / MO)
Study subject / specialization, Mikroelektronika, Fotonika i Nanotechnologie (Microelectronics, Photonics and Nanotechnologies)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date20-03-2015
Issue date (year)2015
Pages78
Internal identifier18/M/15
Keywords in Polishiterbowy laser włóknowy
Keywords in Englishytterbium fiber laser
Abstract in PolishNiniejsza praca koncentruje się na zagadnieniach technologii termicznego przetwarzania elementów światłowodowych wykonanych ze szkła kwarcowego i wytwarzania specjalizowanych podzespołów fotoniki światłowodowej. Jej głównym celem było opracowanie i optymalizacja technologii wytwarzania sumatorów mocy optycznej do zastosowania w iterbowych laserach włóknowych średniej i dużej mocy, o parametrach porównywalnych z układami dostępnymi komercyjnie. W ramach pracy opanowano technikę przewężania światłowodów włóknowych oraz opracowano technologię wytwarzania sumatorów mocy optycznej o walorach komercyjnych, wytworzono i scharakteryzowano próbne serie sumatorów, co pozwoliło na optymalizację procesów. Praca wymagała dodatkowo opracowania metod charakteryzacji sumatorów oraz weryfikacji praktycznej opracowanego rozwiązania w rzeczywistym układzie iterbowego lasera włóknowego średniej mocy (do 20 W CW), opracowanego w IMiO PW. Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność zaproponowanego rozwiązania i pozytywnie zweryfikowały opracowaną technologię. Opracowany i wykonany sumator charakteryzuje się parametrami porównywalnymi do najlepszych rozwiązań dostępnych komercyjnie.
File
SłowikowskiM.pdf 3.41 MB

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?