Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wstępny mechanizmu podnoszenia anteny radaru

Krzysztof Mędrzak

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy jest opracowanie projektu wstępnego mechanizmu podnoszenia anteny radaru. Na początku przedstawione zostaną rozwiązania mechanizmów aktualnie stosowanych w radarach. Następnie dwa wybrane mechanizmy poddane będą analizie, która pozwoli wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie ze względu na kinematykę, siły występujące w członach oraz rozwiązania konstrukcyjne. W dalszej części zostanie przedstawiona konstrukcja mechaniczna poszczególnych członów i zespołów oraz płyty podantenowej (będącej konstrukcją nośną), Stworzenie cyfrowych modeli w/w elementów pozwoli na przeprowadzenie analizy MES i sprawdzenie obciążeń oraz odkształceń działających na nie. W następnej części projektu wstępnego zostanie opisana finałowa wersja mechanizmu wraz z konstrukcją nośną oraz wybranymi elementami/zespołami oraz dobrany zostanie napęd zapewniający ruch obrotowy anteny.
Record ID
WUT1eff572b661a400fa85152a3013c9a46
Diploma type
Master of Science
Author
Krzysztof Mędrzak (FACME) Krzysztof Mędrzak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Supervisor
Hieronim Jakubczak (FACME/ICME) Hieronim Jakubczak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Conductor
Hieronim Jakubczak (FACME/ICME) Hieronim Jakubczak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
69
Keywords in Polish
1. Antena radaru, 2. Mechanizm podnoszenia, 3. Projekt wstępny konstrukcji nośnej

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1eff572b661a400fa85152a3013c9a46/
URN
urn:pw-repo:WUT1eff572b661a400fa85152a3013c9a46

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page