-

Patrycja Niemyńska

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Patrycja Niemyńska
Patrycja Niemyńska,,
-
Title in PolishBadanie działania drażniącego środków powierzchniowo czynnych przy zastosowaniu metody HET-CAM
Supervisor Sergiusz Dzierzgowski ZTiBSL
Sergiusz Dzierzgowski,,
- Department Of Drug Technology And Biotechnology
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment Of Drug Technology And Biotechnology (DDTB)
Study subject / specializationBiotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date10-07-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishWprowadzenie Celem niniejszej pracy magisterskiej jest określenie zdolności łagodnego środka powierzchniowo czynnego Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen (PCHC) do obniżenia potencjału drażniącego Sodium Lauryl Sulfate (SLS) oraz Sodium Laureth Sulfate (SLES) z wykorzystaniem metody HET-CAM oraz testu MTT. Środki powierzchniowo czynne mogą w różny sposób oddziaływać na skórę. Mają zdolność do interakcji zarówno z białkami i lipidami warstwy rogowej naskórka [1]. Surfaktanty po adsorpcji na powierzchni skóry mogą penetrować przez warstwę rogową i dalej przez pozostałe żywe warstwy naskórka. W stratum corneum mogą oddziaływać z lipidami cementu komórkowego oraz z keratyną. W efekcie dalszej penetracji mogą powodować uszkodzenie błon komórkowych wywołując zmiany w metabolizmie komórkowym. Istotne jest, iż podrażnienia mogą występować również na skutek kontaktu ze związkami o umiarkowanej zdolności penetracyjnej, gdyż powstawanie podrażnień jest związana z przekazywaniem sygnałów przez cytokiny i eikozanoidy [2]. Wyniki i dyskusja W metodzie HET-CAM dla 3% roztworów SLS i SLES uzyskano średnie wartości IS odpowiednio 12,13 i 9,94, tym samym klasyfikując te roztwory jako ostro drażniące. Średnia wartość IS dla 3% roztworu PCHC wynosi 0,73, klasyfikując go jako niedrażniący. Dla mieszanin SLS:PCHC w stosunku 3:1, 1:1, 1:3 uzyskano średnie wartości IS: 8,31, 5,52 (oba umiarkowanie drażniące) i 3,91 (lekko drażniący). Dla mieszanin SLS:PCHC w stosunku 3:1, 1:1, 1:3 uzyskano średnie wartości IS: 5,63 (umiarkowanie drażniący), 4,24 i 3,27 (oba roztwory umiarkowanie drażniące). W teście MTT średnie wartości żywotności komórek dla roztworów SLS, SLES i PCHC o stężeniu 0,1 mg/ml wynoszą odpowiednio 11,37%, 12,71% i 88,57%. Średnie wartości żywotności komórek dla mieszanin SLS:PCHC w stosunku 3:1, 1:1, 1:3 wynoszą 22,15%, 54,79% i 61,87%, Dla mieszanin SLES:PCHC w stosunku 3:1, 1:1, 1:3 wynoszą 25,70%, 58,46% i 62,79%. Średni współczynnik korelacji pomiędzy metodą HET-CAM i testem MTT wynosi -0,56. W celu określenia mechanizmu interakcji pomiędzy cząsteczkami surfaktantów w mieszaninach powodujących obniżenie potencjału drażniącego w odniesieniu do związku bardziej drażniącego wykonano widma UV-VIS oraz 1H NMR, jednakże na ich podstawie nie udało się określić mechanizmu interakcji pomiędzy PCHC i SLS, wpływającymi na obniżenie potencjału drażniącego ich mieszanin. Wnioski Na podstawie wyników uzyskanych metodą HET-CAM oraz testu MTT, stwierdzono obniżenie potencjału drażniącego wraz ze wzrostem stężenia Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen w mieszaninach SLS:PCHC oraz SLES:PCHC. Współczynnik korelacji między tymi metodami wynosi -0,56, co świadczy o średniej korelacji. Średnia korelacja uniemożliwia wykorzystanie metody HET-CAM do określenia potencjału drażniącego substancji w odniesieniu do ludzkiej skóry. Powtarzalność wyników uzyskanych metodą HET-CAM zapewnia pozyskiwanie jaj od tego samego dostawcy stałe warunki inkubacji. Czynniki te determinują pozyskiwanie powtarzalnych wyników w obrębie tego samego laboratorium. Widma UV-VIS oraz 1H NMR mieszanin surfaktantów SLS:PCHC oraz SLES:PCHC nie są odpowiednią metodą do analiz interakcji pomiędzy badanymi środkami powierzchniowo czynnymi.
File
Praca magisterska - Patrycja Niemynska.pdf 1.32 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back