Dynamic, Declaratively Configurable Reports in Web Applications

Piotr Kalański

Abstract

This thesis presents an innovative tool developed by the author for the presentation of reports in web applications implemented in Java. The biggest advantage of the tool is the ability to dynamically change the hierarchy of grouping, which is not available in the studied by the author business intelligence tools: Jaspersoft and IBM Cognos Bl. A further features of the reports is opportunity to drill down and drill up the data and create declaratively the business model and reports by users who do not have specialist knowledge of IT, but familiar with context of the business area reporting. Presents the wide range of applications including examples of utility extensions: reporting in a mobile application and presentation of data in graphs on the website.
Diploma typeMaster of Science
Author Piotr Kalański (FEIT / IN)
Piotr Kalański,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishDynamiczne, deklaratywnie konfigurowalne raporty w aplikacjach WWW
Supervisor Michał Rudowski (FEIT / IN)
Michał Rudowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2011
Internal identifierENII-PM.001380
Keywords in PolishRaportowanie, BI, Business Intelligence, GWT
Keywords in EnglishReporting, BI, Business Intelligence, GWT
Abstract in PolishW niniejszej pracy przedstawiono opracowane przez autora innowacyjne narzędzie do prezentacji raportów w aplikacjach WWW zaimplementowanych w teclmologii Java. Największą zaletą narzędzia jest możliwość dynamicznej zmiany hierarchii grupowania, która nie jest dostępna w przebadanych przez autora narzędziach klasy Business Intelligence: Jaspersoft oraz IBM Cognos BI. Kolejne cechy zrealizowanych raportów to możliwość zwijaniaJrozwijania danych oraz deklaratywne tworzenie modelu biznesowego i definicji raportów przez użytkowników nie dysponujących specjalistyczną wiedzą informatyczną, ate znających kontekst biznesowy obszaru raportowani& Przedstawiono szerokie możliwości zastosowania narzędzia w tym przykładowe rozszerzenia: raportowanie w aplikacji mobilnej oraz prezentowanie danych w postaci wykresów na stronie WWW.

Get link to the record

Back