Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernizacja węzła technologicznego schładzania gudronu na wymiennikach w instalacji Hydroodsiarczania Gudronu w PKN ORLEN S.A

Tomasz Witkowski

Record ID
WUT1e1a0effac03490baba1c7126ed801e2
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Witkowski (FCEMP) Tomasz Witkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Supervisor
Mariusz Markowski (FCEMP/IMEn) Mariusz Markowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Conductor
Krzysztof Urbaniec (FCEMP/IMEn) Krzysztof Urbaniec,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2002
Issue date (year)
2002
Internal identifier
22/2002
Keywords in Polish
skraplacz, turbina parowa

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1e1a0effac03490baba1c7126ed801e2/
URN
urn:pw-repo:WUT1e1a0effac03490baba1c7126ed801e2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page